Pampedia:Навічкам

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский

Таварышч!

Жэстачайшэ агіціруем прыняць учасціе в развіціі сайта Pampedia!

Pampedia - сайт для ўсех жыцелей Квітнеючай, любой жэлаюшчый можэт стаць не толька чытацелем, но такжэ рэдактарам і аўтарам. Каждый можэт саздаць новую стацью ілі ізменіць ужэ сушчэствуюшчую.

Мы ўверэны, што са ўрэменем Pampedia саберот багатую аўдзіторыю чытацелей і аўтараў і станет атнасіцельна аўтаномнай, аднака січас -- у самам начале -- нам неабхадзімы рабочые рукі. Праект Памяркоўнай Энцыклапедзіі давольна амбіцыозный, і ево рэалізацыя трэбует немалых усілій. Саздацелі сайта фізічэскі не могут наполніць кантэнтам цэлую энцыклапедзію, паэтаму мы надзеемся на цібя, таварышч.

Еслі цібе лічна канцэпцыя сайта кажэцца інцірэснай і перспекціўнай, ты можэш:
1) Рассказаць пра этат сайт друзьям, врагам, дамашнім жывотным і прочым таварышчам;
2) Найдзя в нашых стацьях ашыбкі і неточнасці, ісправіць іх;
3) Напісаць сваю стацью ілі перавясці сушчэствуюшчую на другой язык.

Для рэдакціраванія сушчэствуюшчых стацей і напісанія сваіх нужна саздаць учотную запісь (в верхнем правам углу). Для сазданія ўчотнай запісі не трэбуецца нікакіх лічных данных - нужна проста прыдумаць логін і пароль.

Цех, у каво ўчотная запісь ужэ есць, прыглашаем на странічку для ўчаснікаў!


Вапросы/жалабы/прэдлажэнія можна астаўляць в апсуждзеніях ілі пісаць па адрэсу admin@pampedia.by