1-я Карэйская вайна

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: ат Парціі – народу!
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ без асобай рэдакцыі, іё нужна адапціраваць к фармату Пампедзіі.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!


Прэдысторыя

Началось с таво, што ў 1945 гаду Велікій і Магучый с адной стараны і США с другой началі жэстачайшэ прэсаваць япошэк на Карэйскам полуостраве, каторый быў калоніей Японіі с 1910. Учытывая ўспехі савецкава наступленія і варварскую амерыканскую бамбардзіроўку атамнымі бомбамі, ціскі саюзнікаў (на то врэмя) сжалісь на 38 паралелі. Ізначальна прэдпалагалась, што такое раздзеленіе ўслоўнае і врэменае, аднака, как ізвесна, нет нічэво более пастаяннава, чэм эта самае врэменае. К таму жэ - амбіцыі с абеіх старон і начала халоднай вайны. Карочэ, СССР і США запілілі сваі правіцельства с ідзеалогіей і кансцітуцыямі. Дастаўляет, што обе Карэі ставілі сваей цэлью “асвабадзіць” втарую часць полуострава ат самазванцаў. Такжэ дастаўляет, што сталіцэй КНДР быў тот жэ Сеул, а Пьхеньян прыняў сталічные функцыі врэменна, да пабеды над капіталістамі.

Наступленіе КНДР

Вайска СССР і США саатветственна былі выведзены із полуострава толька ў 1949 гаду, кагда самі карэйцы ўжэ заразілісь ідзеалагічэскай ненавісцью к сабрацьям. Паказацельна, што ў том жэ гаду КНДР прасіла Велікій і Магучый устроіць тру-вайнушку с южанамі, каторая планіравалась быстрай і адназначна пабеданоснай. Цем не менее, умудроный некатарым опытам таварышч Сталін разумна прыкінуў, што за южан заступяцца піндосы і сатаварышчы, а эта была не очэнь выгадным. Ну а хулі: СССР сам толька із вайны, разруха, дзенег нет, людзі ваяваць не хацят, да і ў гонке ядзернава вааружэнія страна пака сасала. У то жэ врэмя США нехіла наварылісь на 2-й Міравой і імелі гаразда большэ срэдств. Паэтаму, помашч КНДР агранічылась ліш мацерыальнымі нішцякамі і талковымі саветамі. Аднака, хваціла і этава: КНДР за год дабілась значыцельных успехаў і такі ўгаварыла Сталіна начаць новую вайнушку. 25.06.50. доблесные вайска КНДР перашлі граніцу (но афіцыальна была аб’яўлена, што ўсё наабарот). Савецкіе танчыкі і прочая цехніка былі значыцельна кручэ калічных амерыканскіх самалёцікаў, паэтаму ўжэ на 3-й дзень (28.06) армія КНДР, каторая была меньшэ арміі РК, захваціла сталіцу – Сеул. К серадзіне аўгуста была захвачэна овэр 90% церыторыі РК. Такжэ дастаўляет, што вайна стала для піндосаў ВНЕЗАПНАЙ, ва што слаба верылась. Несматра на вродзе бы ачэвідный прафіт, быў адзін, но значыцельный касяк. Северные карэйцы наіўна палагалі, што южные абарыгены васпрымут іх как асвабадзіцелей і тоннамі будут запісывацца в іх вайска. Такім образам, быў сдзелан расшчот на абсалютную паддзержку меснава населенія, каторай, пачэму-та не случылась.

Арганізацыя Абеспакоеных Нацый

Цем врэменем, ужэ после начала вайны началі шэвеліцца амерыкосы, для чэво запілілі галасаваніе ў рамках ООН. Савецкій прэдставіцель прытварыўся катом і праігнорыў галасаваніе, югаславы паступілі такжэ; амерыканскіе падхалімы прагаласавалі “за” рэзалюцыю і толька чэхаславакі прадземанстрыравалі стальные яйца, жэстачайшэ раскрыцікаваўшы план ваенай помашчы РК. Цем не менее, рэзалюцыя была прынята едзінагласна.

Контрнаступленіе Южнай Карэі

В канцэ аўгуста 50 г. южные карэйцы акапалісь на астаўшыхся 10% сваей церыторыіі і такі ўдачна даждалісь падкрэпленія са стараны ООН (в аснаўном, США і Брытаніі ). Такім образам, у сенцябрэ началось контрнаступленіе саўмесных сіл. Нямножачка прэдсказуема, што пры таком раскладзе южане са сваей шоблай быстра пагналі ссанымі трапкамі армію КНДР абратна, акі палякі Тухачэўскава. 8 акцябра фронт дасціг даваеннай граніцы, 11 амерыкосы началі прадвіжэніе на север, а 20, пры помашчы цех жэ жопашнікаў із ООН, захвацілі Пхеньян.

Втарое наступленіе КНДР

Асазнав, што сітуацыя складываецца капец как херова, началі суеціцца Кітай і СССР. Паскольку Кітай ачкаваў нескалька большэ, то і вёў сібя более рэшыцельна, публічна прэдупрэдзіўшы ўсех, што пры нарушэніі граніц КНДР прысаедзініцца к вяселью. Цем не менее, у то врэмя Кітай быў не торт, паэтаму ўсем была памяркоўна на эці заяўленія (амерыкосы думалі, што кітайцы берут на понт). Сталін, умудронный опытам ВАВ, апяць астарожнічаў. В рэзультаце, Кітай выдвінуў армію “дабравольцаў” (іба афіцыальна ваяваць было некамільфо) у саставе 270 тыс. чалавек на помашч брацкім северакарэйцам, а СССР агранічыўся помашч’ю ў відзе самалёцікаў. Цем не менее, заслугі СССР былі немаленькімі: без паддзержкі Сталіна, кітайцы, вазможна, не былі бы такімі дзерзкімі, а савецкіе самалёцікі такі выпілівалі Ф-80 амерыкосаў. Алсо, несматра на то, што афіцыальна СССР в этай вайне не ўчавствавал, не для каво не была секрэтам ево паддзержка КНДР. Цем не менее, дажэ США нічэво не смелі вякнуць, іба баялісь. Карочэ, пры помашчы кітайцаў і СССР, КНДР апяць дасцігла ўспехаў і нехіла наваляла амерыкосам і прочым брытанцам: снова быў захвачэн Сеул.

На грані БП

К таму врэмені амерыкосы саўсем атчаялісь і дажэ падумывалі начаць ядзерную вайну: а хулі, ані панімалі, што пры аткрытам учасціі СССР зафэйлят, а так была вазможнасць ні сібе, ні другім. На полнам сір’ёзе апсуждалась ядзерная атака па Кітаю і Сібіры. Аднака тагдашній прэзідзент США Труман не стаў пароць гарачку, убраў с камандуюшчых мест у сваём штабе староннікаў БП і папытаўся свесці сітуацыю к мірным перагаворам. Кааліцыю ООН ужэ ўстраівала аканчаніе вайны с условіем вазврашчэнія к даваенным граніцам, КНДР жэ хацела большэва.

Канец

Цем не менее в канцэ 1952 г. в США был ізбран новый прэзідзент, а чэрэз нескалька меяцэв внезапна сканчался таварышч Сталін. Із-за этава СССР свярнуў усе дзействія, што паслужыла не паследнім повадам для аканчанія вайны. Карочэ, перваначальную ідею зафэйлілі ў нескалькіх шагах ат успеха, а граніцы асталісь прымерна такімі жэ, как і да вайны. Аднака, помашч КНДР паўліяла на другіе страны і народы, каторые павярнулі аглоблі на сацыалізм і началі жэстачайшэ дружыць с Саюзам. Такіе дзела.
Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram