Чаргінец, Нікалай

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


4arhiniec-0608.jpg

Нікалай Чаргінец — генерал-пейсацель, жывы класік, блюсціцель нраўственнасці, прэдсядацель правільнага Саюза пісацелей, удахнавіцель трасянкавых паэтаў.

Біаграфія

Радзіўся 17 акцябра 1937 года ў Сьвядомам. Судзя па усяму у пралетарскай сямье. Как ісьціны сын Квітнеючай занімаўся спортам, у часнасьці нагамячом. Выдаюшчыхся усьпехаў не дасьціг і ў 25 лет закончыў карьеру. Позжэ папытаўся стаць трэнерам, но тожэ не пакаціла. Ад беззысходнасьці, как імногія ні на што не здатныя мужыкі ў Квітнеючай, какім-та образам ачуціўся на службе ў міліцыі. Ні многа ні мала ў угалоўнам розыске, што і аказалася яго прызваніем - даслужыўся да генерал-лейцінанта. Па ходу работы ў угалоўнам розыске начаў пячатацца у газетах і дажэ публікаваць кнігі. Цемы напрамую связаны з яго работай, прэждзе усяго дэтэкцівы. Па мненію самаго сабжа увеў у беларускую ліцературу сам жанр "міліцэйскі дэтэкціў". За ўсе свае дасціжэнія у сферы ліцературнага труда назначэн прэдседацелем Саюза пісацелей Беларусі ў 2006 гаду, каторым яўляецца паныне.

У культуры

Пад іменем Трындунец — глаўны герой паэмы Ананімуса Макара Друкара «Даў заданне Правадыр напісаць «Войну и мир», апублікаванай у Народнай Волі.[1] Аўтара паэмы сабж назваў "прыдуркам" з "сіфілісам мозга".[2]

Пруфы

  1. «Народная воля» надрукавала сатырычную паэму «Даў заданне Правадыр напісаць «Войну и мир»
  2. «У аўтара сіфіліс мозгу!» — Чаргінец пра паэму аб ім


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram