У банке

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: Днеўнічок Парціі
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ чыста ў азнакаміцельных і развлекацельных цэлях. Ана яўляецца архіўным дакументам, паэтаму рэдакціраваць іё нельзя.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!


НАДА БЫЛА ЗАКІНУЦЬ ДЗЕНЕХ ТАВАРЫШЧУ.

ЧЭРЭЗ ІНТЭРНЭТ-БАНКІНГ ПАЧЭМУТА НЕ ПАЛУЧЫЛАСЬ.

ПРЫШЛОСЬ 3,14ЗДАВАЦЬ В АТДЗЕЛЕНІЕ РЭАЛЬНАВА БАНКА (УЖЭ ЎЖАСНАХ).

У НАС ДАХЕРА АЙЦІ-СТРАНА, УСЁ ПА ЭЛЕКТРОНАЙ ОЧЭРЭДЗІ.

ПАД КАКОЙ ІЗ ПРЭДУСМОТРЭННЫХ В ІНФАКІОСКЕ ВАРЫАНТАЎ ПАПАДАЕТ ФУНКЦЫЯ "ЗАКІНУЦЬ НАЛІКА НА КАРТУ" — ХЗ.

ВЫБРАЎ НАІБОЛЕЕ ПАДХАДЗЯШЧЫЙ ВАРЫАНТ, ДАЛІ СРАНЫЙ ТАЛОН В АКОШКА.

АБ'ЯВІЛІ МОЙ НОМЕР, Я ПАШОЎ

НО Ў АКОШКА КАКОЙ-ТА ШЧЭПЕЦІЛЬНЫЙ ДАЛБАЁБ ПЕРАШЧЫТЫВАЎ МАНЕТКІ.

ДОЛГА ПЕРАШЧЫТЫВАЎ.

КАСІРША ДАЖЭ ІЗВІНІЛАСЬ ПЕРАДА МНОЙ ЗА ФАЛЬСТАРТ.

ХАЦЯ Ў ЧЭЛА БЫЛА ПАЧКА БАБЛА, Т.Е. ЭЦІ МАНЕТКІ ЯЎНА ПАГОДЫ НЕ ДЗЕЛАЛІ.

ЭТА НЕ БОМЖ І НЕ ПЕНСІАНЕР, А МАЛАДОЙ ХАРАШО АДЗЕТЫЙ МУЖЫК С ПАЧКАЙ ДЗЕНЕХ.

ПЕРАШЧЫТЫВАЎ МАНЕТКІ, КАТОРЫЕ В САВАКУПНАСЦІ НЕ ЦЯНУЛІ І НА ДЗЕСЯЦЬ БАКСАЎ.

ПЕДАНТ БЛЯЦЬ

ОН ПЫТАЎСЯ ТУПА ШУЦІЦЬ, ШТОБЫ СКРАСІЦЬ ЗАМІНКУ, НО ШУТКІ БЫЛІ ЛІШНІМІ.

НАКАНЕЦ ОН СДРЫСНУЎ І Я ДАБРАЎСЯ ДА СРАНАВА АКОШКА.

ДАЎ ДЗЕНЬГІ І РЭКВІЗІТЫ, СКАЗАЎ, ШТО С ЭЦІМ ДЗЕЛАЦЬ.

КАСІРША ПРЫНЯЛА БУМАГІ ЧЭРЭЗ СВОЙ ПАДАКОННЫЙ ЯШЧЫК

А ПАТОМ СКАЗАЛА, МОЛ, НЕ, НІХЕРА, НІЧЭМ ПАМОЧ НЕ МАГУ, ПІЗДУЙ К МЕГА-СПЕЦЫАЛІСТУ ТАЦЬЯНЕ, КАТОРАЯ СІДЗІТ ПРАМА В ВЕСЦІБЮЛЕ С НОЎТБУКАМ

ВЯРНУЛА БУМАЖКІ ЧЭРЭЗ СВОЙ ПАДАКОННЫЙ ЯШЧЫК

В ВЕСЦІБЮЛЕ СВАБОДНЫХ МЕСТ НЕ БЫЛА, ПРЫШЛОСЬ ЖДАЦЬ ОЧЭРЭДЗІ СТОЯ

МЕГА-СПЕЦЫАЛІСТ "РАБОТАЛА" С ВАЗРАСТНОЙ ТЭПЭВАТАЙ БЛАНДЗІНКАЙ.

АНІ СІДЗЕЛІ ЎЖЭ ТАДА, КАДА Я ТОЛЬКА ЗАШОЛ В ЭТАТ СРАНЫЙ БАНК

ІЗ РАЗГАВОРА Я ПОНЯЛ, ШТО АСНАЎНАЯ АПЕРАЦЫЯ ЎЖЭ ЗАКОНЧЭНА.

НО БЛАНДЗІНКЕ СТАЛА ІНЦІРЭСНА, ПАЧЭМУ ЕЙ АДНАЖДЫ НЕ АДОБРЫЛІ КРЭДЗІТ НА КАКОЕ-ТА МЕЛКАЕ ГАЎНО

ПРЫ ЭТАМ БЛАНДЗІНКА АКЦЭНЦІРАВАЛА ЎНІМАНІЕ НА ТОМ, ШТО ЕЙ ЭТА СІЧАС НЕ НАДА, НО ПРОСТА, СУКА, ІНЦІРЭСНА.

ЕЙ ЦІПА ЎСЁ РАЎНО НЕХЕР ДЗЕЛАЦЬ СРЭДЗЬ БЕЛА ДНЯ, ТАК МОЖНА І Ў БАНКЕ ПАСІДЗЕЦЬ-ПАПІЗДЗЕЦЬ, ПАКА Я ПРАСІРАЮ НА ЭТУ ЕБАТУ СВОЙ НЕРЭЗІНАВЫЙ АБЕД

МЕГА-СПЕЦЫАЛІСТ ТАЦЬЯНА НАЧАЛА РАСЛЕДАВАНІЕ

ПОСЛЕ АХУІЦЕЛЬНА ІНЦІРЭСНАВА ДЗІАЛОГА, ПЕРАПОЎНЕНАВА АБСАЛЮТНА ІЗБЫТАЧНЫМІ АТСТУПЛЕНІЯМІ БЛАНДЗІНКІ, МЕГА-СПЕЦЫАЛІСТ НАШЛА ПРЫЧЫНУ

КАМУ ІНЦІРЭСНА: НОМЕР ЦЕЛЕФОНА, ІСПОЛЬЗУЕМЫЙ В КАЧЭСТВЕ ЛОГІНА, НЕ САЎПАДАЎ С НОМЕРАМ, УКАЗАНЫМ БЛАНДЗІНКАЙ ПРЫ АФАРМЛЕНІІ КРЭДЗІТА, І СІСЦЕМА ПАСЛАЛА ІЁ НАХЕР.

МНЕ ТОЖЭ БЫЛА НЕІНЦІРЭСНА

МЕГА-СПЕЦЫАЛІСТ ТАЦЬЯНА ПАПРАСІЛА БЛАНДЗІНКУ СДРЫСНУЦЬ НА ДЗІВАНЧЫК

Я ПАДСЕЎ К ТАЦЬЯНЕ

АНА СКАЗАЛА, ШТО НЕ ВЫЗЫВАЛА МІНЯ

Я ІСПЫТАЎ АДНАЎРЭМЕННА СТЫД І ЗЛОСЦЬ

Я НЕ МЕНТ І НЕ ПРАСЦІТУТКА, ШТОБЫ МІНЯ ВЫЗЫВАЦЬ. НО ВАПШЧЭ СПРАВЕДЛІВА =(

АДНАКА АСТАЎСЯ СІДЗЕЦЬ НА СТУЛЕ, ІБА ЗАДАЛБАЎСЯ СТАЯЦЬ

МЕГА-СПЕЦЫАЛІСТ ТАЦЬЯНА ЗАЛІПАЛА Ў НОЎТ

КАКОЙ-ТА МУЖЫК ПЕРАШЧЫТЫВАЎ ПАЧКУ 20-РУБЛЁВЫХ КУПЮР І ЎСЁ РАССЫПАЎ НА ПОЛ

ЛАШАРА

СТАЛА НЯМНОЖКА ВЕСЯЛЕЙ, НО НЕНАДОЛГА

НАКАНЕЦ МЕГА-СПЕЦЫАЛІСТ АБРАЦІЛА НА МІНЯ ЎНІМАНІЕ І Я ПАЯСНІЎ СВАЮ ПРАБЛЕМУ

АНА СКАЗАЛА, ШТО Я ДОЛЖЭН ПРЭДАСТАВІЦЬ ПАСПАРТ

ЦІПА ПАЛАЖЫЦЬ(!!!!!) БАБЛО НА ШЧОТ МОЖНА ТОЛЬКА ПА ПАСПАРТУ ІЛІ НОМЕРУ ДАГАВОРА ДЗЕРЖАЦЕЛЯ КАРТЫ

ШТО ЗА ДАЛБАЕБІЗМ?! — ПАДУМАЎ Я, А ЎСЛУХ СКПЗАЎ, ШТО ПАСПАРТА С САБОЙ НЕТ

УСЁ ЭТА ВРЭМЯ БЛАНДЗІНКА, КАТОРАЯ СІДЗЕЛА НА ДЗІВАНЕ Ў МЕТРЭ АТ МІНЯ, В ХАРАКЦЕРНАЙ МАНЕРЭ РАСКАЗЫВАЛА ПАДРУГЕ АХЕРЫЦЕЛЬНЫЕ ІСТОРЫІ

ЭТА ЖУТКА БЕСІЛА, ХАЦЕЛАСЬ УЗЯЦЬ І УЕБАЦЬ

ЦЕМ ВРЭМЕНЕМ МЕГА-СПЕЦЫАЛІСТ НАЧАЛА ПРАВАДЗІЦЬ НОВАЕ РАСЛЕДАВАНІЕ НА ПРЭДМЕТ ТАВО, РЭАЛЬНА ЛІ Я ЗНАЮ ДЗЕРЖАЦЕЛЯ КАРТЫ

Я ПРАВІЛЬНА АТВЕЦІЎ НА НЕКАТАРЫЕ ВАПРОСЫ, І МНЕ МОЖНА БЫЛА НАКАНЕЦ ЗАКІНУЦЬ ДЗЕНЕХ БЕЗ ПАСПАРТА

ТАЦЬЯНА АТ РУКІ НАПІСАЛА НА БУМАЖКЕ КАКУЮ-ТА ІНФУ І АТПРАВІЛА МІНЯ АБРАТНА В АКОШКА

І ЎЖЭ ТАМ Я НАКАНЕЦ ЗАКІНУЎ БАБЛА

ЭТА ПІЗДЗЕЦ, КАЦЕГАРЫЧЭСКІ НЕ РЭКАМЕНДУЮ


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram