Сімволіка

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Внутренние ссылки.jpg Дабаўце внутрэнніе ссылкі!
В цексте ўпамінаюцца аб'екты атдзельных стацей Пампедзіі, на ніх нада сдзелаць ссылкі

Сімволіка - савакупнасць гасударсьцьвеных сімвалаў - герба, флага і гімна. У Квітнеючай кроме прочэва ішчо і аб'ект срача между лукашыстамі і змагарамі.


Гасударственая сімволіка

Флаг

Прэдстаўляе сабой трапку палотнішча красна-зялёнава цьвета з прысабачаным арнаментам слева. Сімволіка цьвятоў вызывае споры дажэ срэдзі ідзеолагаў нашэва гасударства, не гавара ужэ а мненіі усякава там народа. Красны - цьвет крові,камунізму і дажэ проста красаты. Зялёны - беларускія лясы, балоты і морды беларусаў посьле распіція ацечэственава алкагаля.

Аддзельна стоіт сказаць пра арнамент, каторы должэн быў сімвалізіраваць пераемственасць ад традзіцыоннай беларускай культуры. Па мненію усякіх там этнографаў данны арнамент абазначае нішто іное как смерць, пераход у лучшы мір. Кагбэ на арнаменце флага БССР цвята былі наабарот (белый узор на краснам фоне), што якабы сімвалізірует што-та харошэе.

К "рэферэндуму" 1995 г. Самізнаецехто скрэацівіў свой варыант флага.

Герб

Прэдстаўляе сабой памінальны вянок із каласоў с дабаўленіем цьвятоў клевера слева, і льна справа. Вянок абвівае красна-зяленая лента с надпісью "помнім, скарбім" "Рэспубліка Беларусь". У цэнтры вянка находзіцца ізабражэніе той часьці зямнова шара гдзе находзіцца Квітнеючая, а над северным полюсам УНЯЗАПНА! то лі ўсходзіць то лі заходзіць (хто знае как двігалась сонца у галавах савецкіх художнікаў) сонца, у лучах каторыай амываецца контур граніц нашэй чудзеснай Родзіны. У афіцыальнам варыянце красная звязда сверху адсутствуе.што?

Усем насраць Мала хто знает, но ізначальна лучы сонца дзялілісь на сем пучкоў -- в чэсць таво, што герб был утверждзён в седзьмую гадаўшчыну "асвабаждзенія" Квітнеючай ат пшэкаў бальшавіцкімі захватчыкамі.

Гімн

Чаруюшчая кампазіцыя "Мы беларусы", как і прочыя элементы сімволікі создан на аснове саўковага прэдшэственіка. Музыка Нестара Сакалоўскага асталась у неізменнам відзе. Із цекста вераломна убраны слава пра "братнюю Русь", парцію (но не ту а каторай вы падумалі), Леніна і прочы камунізм.

БТ паясняет

Сказачные далба█бы

Аднажды БТ как абычна атлічылась і выпусціла ў эфір ахерыцельную пірадачу а тайнам смысле гос сімволікі. Там срэдзі прочэва гаварылась, што красная звязда сімвалізірует распятава Хрыста. Брэдовасць такой трактоўкі ачэвідна, аднака стоіт утачніць, што камунякі іспользавалі дрэўній сімвал, ізвесный задолга да хрысціанства, как знак аб'едзіненія міравова пралетарыата. Ціпа пяць канцінентаў -- пяць канец звязды, пяць алімпійскіх калец, ну вы понялі. В том жэ відосе гос. флаг нескалька раз назвалі "трsкалорам", хаця па апрэдзеленію "трыкалор" -- "флаг, састаяшчый із трох палос разнава цвета".

Нацыянальная сімволіка

Пагоня

Coat of arms of Belarus (1918, 1991-1995).svg.png


Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак

Бел-чырвона-белы

Гімн


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram