Сціхі Быкава

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский
«

Васіль Быкаў. Действительно, я на его стихах, произведениях учился.

»
Самізнаецехто


Сціхі Быкава — стары мем, праізвядзенны на свет глаўным пастаўшчыком мемаў на церыторыі Квітнеючай.

Суць

Хто такі Васіль Быкаў?

Васіль Быкаў — еслі вы не знаеце, ізвеснейшы беларускі і савецкі пісацель і абшчэственны дзеяцель. Многія кнігі Васіля Быкава былі пераведзены на многія языкі міра. Яго праізвядзенія ўваходзяць у школьную праграму па беларускай ліцературы ў Квітнеючай.

Кроме прочэва, Васіль Уладзіміравіч Быкаў разам з Іванам Паўлавічам Мележам увялі ў ліцературнае упатрэбленіе усемі намі любімыя слава "парція" і "парціец".

Усе афіцыальна апублікованыя праізвядзенія Васіля Быкава былі ісключыцельна празаічэскімі!

Пра мем

У 1990-я годы Самізнаецехто прынімаў учасціе у нейкім целівізіоннам шоў, гдзе ён на камеру прызнаўся, што чытаў сціхі Быкава ішчо з дзецтва. Кагда вядушчы сказаў яму, што Васіль Быкаў нікагда не пісаў сціхі, Самізнаецехто начаў спорыць і даказваць, што дзяйствіцельна чытаў. Карочэ, сматрыце відэа ўверсе старонкі.

Этат незапланіраваны стэнд-ап прэзідзента стаў ішчо адной прычынай для змагароў, штоб абліваць яго гаўном, а ў ліцератураведаў і абажацелей творчэства В.Быкава вызвае прыступы непамяркоўнасці.[1]

Новыя факты

После той історыі некатарыя журналісты папробавалі выясніць, не мог лі ўсё жэ Быкаў пісаць сціхі. Была найдзена запісь разгавора Алеся Адамовіча з Васілём Быкавым, дзе Быкаў гаварыт пра паэзію:

«

Можна сказаць, што не пісаў. Праўда, аднойчы спрабаваў. Нават, ну, проста гэта быў такі перыяд, можа, адну вясну, накрэмзаў пару вершаў. Вельмі кепска, тады я гэта зразумеў…

»
— Васіль Быкаў


Сястра Васіля Быкава, Валянціна, тожэ саабшчыла новую інфармацыю па цеме:

«

Ён жа і вершы спрабаваў пісаць. Але мне таксама нічога не паказваў, толькі даслаў іх у газету “Піянер Беларусі”. Аднак нешта не атрымалася ў яго з тымі вершамі — ці ацэнку ім далі нядобрую, ці што, нешта не ацанілі яго тады. Дык ён і кінуў пісаць тыя вершы.

»
— Валянціна Быкава


Более абстаяцельныя іследваннія выявілі, што Васіль Быкаў у сазнацельнам возросце мог напісаць тры сціха: паздраўленіе Рыгора Барадуліна з днём раждзенія (сціх + рысунак), сціх у памяць аб Твардоўскам (но эта не точна + ен не сахраніўся цэліком), і калядку для Барадуліна, Караткевіча і Гілевіча (аднака есьць мненіе, што эта народнае праізвядзеніе).[2]

У 2012 гаду адна гродненская ціпаграфія выпусціла цетрадзі с ізабражэніем Быкава і цекстам нізвеснава аўара.[3] Выяснілась, што сатруднікі ціпаграфіі ашыбачна размесцілі на абложке сціх какова-та расійскава паэта з такой жэ фаміліяй. У ітоге цетрадзі быстрэнька былі убраны із прадажы.[4]

Так праўду лі сказаў Самізнеецехто?

После таго, як выясніліся, што Быкаў усе жэ трохі пісаў сціхі, паявілась мненіе, што Самізнаецехто ўсё знаў с самага начала. Эту версію дажэ азвучыў сам Нікалай Чаргінец.[5]

На самам дзеле Самізнаецехто спіздзеў ашыбся, бо нікак не мог відзець рукапісы Быкава, цем более у дзецтве. Аднака, хто знае, што могуць найці чэрэз нескалька лет у падвалах школы ў Александрыі

Галерэя

Пруфы

  1. Васіль Быкаў. Пяць фактаў, якія ведае не кожны беларус
  2. Таямніцы архіву Васіля Быкава
  3. Сшыткі з вершам Васіля Быкава выпусціла Гродзенская друкарня
  4. Вершы Васіля Быкава тэрмінова вымаюць з гандлю
  5. Чаргінец: Быкаў пісаў вершы, і няма чаго тут смяяцца