Свядомый

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!
Внутренние ссылки.jpg Дабаўце внутрэнніе ссылкі!
В цексте ўпамінаюцца аб'екты атдзельных стацей Пампедзіі, на ніх нада сдзелаць ссылкі

Свядомый (не путаць са Сьвядомыя) -- бел. Мінск, русск. Минск, тарашк. Менск, — сталіца і па саўмесціцельству самы бальшы горад Квітнеючай з бальшымі зарплатамі. Пачці рай па мненію бальшынства жыцелей Беларусі, такжэ ізвесцен цем, што не рэзінавы. "Свядомым" (і "творчым") быў назван Самізнаецекем после выбараў 2010[1] - відзіма, далажылі рэальныя рэзультаты.

Історыя

Афіцыальна історыя непамяркоўнава Мінска (тагда ешчо Мѣньска, Менеска і тд) начынаецца ў 1067 гаду, када этат горад ўскользь упамінаецца пры апісаніі бітвы на Неміге. Но ў летапісях пастаршэ есць толстые намёкі, што шота пахожэе на Мінск была ў саставе Полацкава княжэства ужэ гдзета з 980х, но хз. Патом началась эпоха раздробленасці, і Мінск стаў сталіцэй маленькава, но зато аддзельнава княжэства. Ў эту пару какраз горад і стаў жыць дорага-багата. Развівалася таргоўля, рэмёсла, архіцектура і дзізайн, прынялі крэшчэніе ад грэкаў, пастроілі замак і цэрква, так што памалу станавіліся стронг. Едзінственнае, што пастаянные склокі братоў/дзядзей/зяцей ў эта ўрэмя былі абыкнавенным яўленіем, і горад раз пяць хацелі спаліць родственнічкі князя. Но ў цэлам можна была жыць.

Ў саставе ВКЛ

Гдзета ў 1330х Менск (ужэ паціхонечку і Мінск) цэлым княжэствам ўходзіт ў састаў пака ешчо не очэнь магучэва, но падаюшчэва бальшые надзежды ВКЛ, і ужэ ў 1410 гаду мінсіе харугвы успешна сражаюцца проціў немецка-фашысцкіх захватчыкаў пры Грунвальдскай бітве. Наступае длінная эпоха стабільнасці і уверэннасці ў заўтрашнім дне: горад находзіцца на тарговых перэкростках ў серэдзіне страны, населеніе расцёт, паяўляюцца цэха і гільдзіі рэмесленнікаў, ўсё працвітае. Само ВКЛ становіцца стронг, і на фоне этава багацеют гарада. Кстаці, ў 1499-м Мінску далі Магдэбургскае права і красівы герб з вазнясеніем Багародзіцы (такі жэ січас). Едзінственным нарушэніем стабільнасці стаў бальшы пажар ў 1547 г., но горад быстра вастанавіўся.

Рэч Паспалітая і канец халявы

Залатой век ў історыі Беларусі заканчываецца. ВКЛ ўлазіт у Лівонскую вайну і, штобы найці какуюта помашч ў вайне проціў Масквы, заключае з палякам Люблінскую унію і асновывае РП. С этава мамента начынаецца дляшчэеся два с палавінай века бесперэрыўнае жэстачайшэ. Ўмесце з ўсякава рода польшчызнай ў страну пранікают езуіты, каторые арганізавалі цэркоўную унію і началі заганяць ў её нікаво даселе не трогаюшчых і мірна пражываюшчых праваслаўных граждан.


Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак

Населеніе

Эканоміка

Транспарт

Обшчэства

Паліцічэская жызнь

Культура

Дастапрымечацельнасці

Мікрараёны

Пруфы

  1. Чаму для Лукашэнкі Мінск стаў «свядомым» і «творчым»?


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram