Рубінаў, Анатолій

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Сабж

Анатолій Нікалаевіч Рубінаў — фізік, акадземік і член-карэспандзент НАН РБ, экс-прысядацель Савета Рэспублікі Нацянальнага сабранія Квітнеючай, но прэждзе ўсяво адзін із лучшых паэтаў саўрэменасці.

Біаграфія

Радзіўся 15 апрэля 1939 года ў Магілеўчыке. У 1961-вам закончыў фізічэскі факульцет БГУ і пасвяціў сваю жызьнь науке.

Уклад у науку

За пашці 60 лет научнай дзеяцельнасці дабіўся высачайшых высот у обласці лазернай і біо-фізікі [1]. Аўтар множэства работ пра — лазеры. За эці дасціжэнія палучаў гасударсьцьвенныя прэміі Саука і Квітнеючай.

Уклад у паліціку

У 2006 г. Самізнаецехто расматрэў у нем талантлівава ўпраўленца і пазваў к сабе ў адміністрацыю, на должнасць замесціцеля рукавадзіцеля. У 2008 г. быў выбран назначаны віцэ-спікерам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сабранія Беларусі.[2] У 2016 г. ушол на заслужаны пакой, годы. Как і ў прочых ківаюшчых галоў, яго паліцічэская дзеяцельнасць агранічвалася эцім самым ківаніем, но кагда аткрываў рот то палучалася давольна занімацельна. З большага памяркоўнічаў.[3][4] Інагда ўспамінаў харошым словам апазіцыю, Украіну, карупцыю.[5]

Уклад у міравую ліцературу

Первы сборнік сціхоў Анатолій Рубінаў выдаў ішчо ў 2004 гаду[6], но к успеху не прышол, бо ішчо не быў важным ліцом у гасударсьцьве.

У 2010 году на гасударсьцьвеныя грошы выдаў ішчо 2 зборніка сваіх чудзесных праізвядзеній. Каторыя на сей раз былі с васторгам устрэчаны чытацелямі [7][8][9][10]

Прымеры творчэства

Сціх пра Народзец:

Ох, народ ты наш, народ,
Ох, народище!
Из полтысячи пород —
Одна породища!

Наш один — за ихних двух —
Только дай борща…
И раз в двадцать крепче дух…
Из туалетища.

("Ох, народ ты наш, народ!", 1994)

Сціх пра новы брацкі народ:

Ой-ей-ей-ей-ай-яй-яй-я,
Я всю жизнь свою мечтаю —
Побывать бы мне в Китае
Ну, разок хотя б один…

Ой-ей-ей-ей-ай-яй-яй-я,
Если был бы я в Китае.
Я б напился вдоволь чаю
И наелся мандарин…

У них там, в Китае, бананы, как мед,
У них там, в Китае, веселый народ,
Там древние лики у древних могил,
Там кормчий великий родился и жил.

Но одно лишь угнетает,
Ой-ей-ей-ей-ай-яй-яй-я,
Речь китайская такая —
Без пол-литра не поймешь…

("Я гуляю по Китаю", 1989)

Пра стары брацкі народ:

Где же ты, Россия?
Были мы с тобой
Связаны так сильно
Общею судьбой,

Вместе проживали
Долгие века,
Вместе побеждали
Общего врага.
Где же ты, Россия,
Что же ты, Россия?
Где былая сила,
Ум и доброта?

Все поотдавала,
Все проторговала,
И теперь уж стала
Ты совсем не та.

("Где же ты, Россия", 2010)

Сціх пра Самізнаецекаго (но эта не точна):

Нам хоть Запад, хоть Восток,
Боцман, знай, свистит в свисток,
Все идет путем,

Капитан наш знает толк,
Он морской бывалый волк
И не подведет.

Наш корабль невелик,
Но, оставив материк,
Он ушел в туман.

("Наш корабль", 2010)

Пра Ўсімрэбятампрымераў:

Жизнь у ментов такая непростая,
Опять зовут, опять на выезд им пора,
И днем, и ночью мирных граждан охраняют,
Рискую жизнями, лихие опера.

Ох, и менты, менты, менты!
Они с преступником "на ты",
Его поймать для них пустяк лишь сущий,

Хоть не герои, но храбры,
Хоть простодушны, но хитр,
От сериала их и крючит нас, и плющит.

Хоть туповаты, но хитры,
Хоть неуклюжи, но храбры,
От них по телеку и плющит нас, и крючит.

("Менты", 2010)

Галерэя

Спасылкі

 • А. Н. Рубінаў Гори-гори, свеча зажженная... — Мн: Технопринт, 2004. — 312 с. — 260 экз. — ISBN 985-464-584-3.
 • А. Н. Рубінаў Вот она, наша жизнь — Мн: Лiтаратура i Мастацтва, 2010. — 176 с. — 1000 экз. — ISBN 978-9-85694-196-5.
 • А. Н. Рубінаў Сердце и память — Мн: Лiтаратура i Мастацтва, 2010. — 224 с. — 1000 экз. — ISBN 978-9-85694-196-5.

Пруфы

 1. Акадэмік Рубінаў Анатолій Мікалаевіч
 2. Анатоль Рубінаў ачоліў Савет рэспублікі
 3. Магілёвец Аляксей Паўлоўскі скардзіцца на Анатоля Рубінава ў пракуратуру
 4. Рубинов: Вступительная кампания проходит в спокойном режиме
 5. О победе над коррупцией, Украине, своей зарплате, народище и "нежном и ранимом" Лукашенко. Десять цитат Рубинова
 6. Неизвестный Анатолий Рубинов: Песня студента-лодыря
 7. Под знаком «туалетища»
 8. Пронесло сенатора стихами
 9. Рубінаў яшчэ і паэт: шэдэўры старшыні савета рэспублікі
 10. Стихи из туалетища!