Распрадажы

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: Днеўнічок Парціі
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ чыста ў азнакаміцельных і развлекацельных цэлях. Ана яўляецца архіўным дакументам, паэтаму рэдакціраваць іё нельзя.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!


Зашлі ў ГУМ (не січас, а днём, после абеда) - забылі, што там распрадажы. Эта ̵ ̵С̵п̵а̵р̵т̵а̵!̵!̵!̵ ̵ Ад!!!

Агромнейшые очэрэдзі (как у мятро ў час пік), даўкі і цісканіна. Толпы нахрапных пенсіанераў. Пры этам бальшынство людзей пакупает усякую херату, каторая многім нармальным людзям і дарам не нужна. Эта 3,14здзец. Ішчо кое-ка можна паняць дзічайшые очэрэдзі ў абменнікі. Гаразда слажнее паняць прымерна такіе жэ очэрэдзі за пяцью жэтончыкамі (ілі сколька там дают у адні рукі за дзень да падаражанія).

Но нахера пакупаць 100500 упаковак салфетак і сральнікавай бумагі? Жраць, значыт, нечэва, а сраць, значыт, есць чэм? Даставіла, как людзі бралі па 2-3 аткрывалкі, как на карцінке. Мы панімаем, што ані ішчо па савецкаму ГОСТу здзеланы, но нахера каму-та две адзінакавые атрывалкі? Проста адавый трэш, іскрэнне сачуствуем сатруднікам.

Вапшчэ, даўно хацелі сказаць: какова хера персаніфікацыей Квітнеючай яўляецца баба мадэльнай унешнасці са светлымі валасамі і галубымі глазамі, уся такая скромная (ну вы знаеце)?.. Лучшэе аліцатварэніе нашай страны - цёткі с наглымі рожамі і жырнымі жопамі, для каторых любая мышыная вазня, ачэвідна, неіссякаемый істочнік удавольствія. Бітвы за сахар, масла; валюту; жэтончыкі; места ў апшчэственам транспарце; цісканіна ў очэрэдзі (очэрэдзь сама па сібе крайне херовая штука, но наш Народзец, кажэцца, проста не можэт стаяць у очэрэдзі, штобы не сапрыкасацца с саседзямі. жутка бесіт, блеаць!)... За пакет "дзяшовай" грэчкі гатовы друг друга с гаўном с'есць. За места ў сранам аўтобусе - абмацерыць пры ўсех с утра па раньшэ (на радасць другім пасажырам, кстаці, каторые пытаюцца дзелаць від, ціпа "мая хата с краю, ніхера не знаю", а на самам дзеле™ не лезут, т.к. палучают эстэцічэскае ўдавольствіе ат усіво этава сранава цырка)...

І штобы не случылась - ані нікада ў жызні не пайдут працеставаць ілі как-ліба аткрыта паказываць сваё недавольства. Но зато будут філасофстваваць на кухнях і пад*ёздываць у том жэ сранам транспарце і ачэрэдзях. Кагбэ не слішкам громка, но і не ціха, штобы ўсе слышалі. Мол, вот, усе вакруг такіе підарасы, апяць нармальна жыць не дают. І ўсігда находзят крайніх са стараны – Рэжым™, начальства, усякіе зажытачные жлабы ілі проста саседзі (как у 1937).

Да, хто-та можэт вазразіць – да вы жэ пра сібя пішэце: ніхера не дзелаеце, а толька ноеце в інтэрнэтах. Ну окау. Зато мы не стаім в ачэрэдзях і не ноем там, і эта харашо, т. к. ныцьё в інтэрнэтах чытаць не абязацельна, а в очэрэдзі - хочэш не хочэш будзеш слушаць.

Карочэ, наш народзец хужэ прэславутых "ватнікаў" – у цех хаця бы есць какая-та ідзея, какіе-та мацівы. "Ідзея" нашэва народца – бароцца с бліжнімі за какой-та сімвалічэскій мізэр, штобы, наверна, не чувстваваць сібя поўным нічтожэствам, і кагбэ самаўтверждаясь ат этава. І ні ў коем случае не цяўкаць, штобы толька астацца на опшчых условіях этай барбы. Некатарые называют эта "саўковасць", но большэ пахожэ крысятнічэствам, т.к. такое паведзеніе харакцерна для крыс: ціха што-та прытырыць, атжаць у сабрата і быстрэй заташчыць сібе ў нару. А патом сідзець у сваіх норах і ціха жраць. Хто папаўся – похер, другіе крысы прыдут не за німі, а толька за сырам. Карабаль тонет – крысам апяць похер – ані проста свалят паразіціраваць на новае места. І хер да ніх дайдзёт, што ўсе аб'едкі, із-за каторых ані друг другу жопы перагрызают, эта пшык, што эта мелач – не толька ў каком-та філасоўскам паняціі, но і ў чыста прагмацічэскам.


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram