Памяркоўнасць

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Памяркоўнасць — перманентнае састаяніе ісцінных беларусаў, аналаг Дзэн у буддізме, а такжэ асновапалагаюшчая чарта народанаселенія севера-западнава края. Нацыанальная ідзея. Па філосафу Акудовічу, прычына, пачаму народзец яшчо сахраніўся на карце Еўропы.

Ражджаство

Упярвыя яё замецілі амперскія этнографы, кагда рашылі ізучыць галажопых туземцаў у акруге бальшова горада окала Бабруйска. Эта праізашло ва фтарой палавіне 19 века. Класічаскі образ этава ўсяго прадставіў бясьсмертны Някрасаваў у бясьсметрнам сьціхатварэніі.

Вот ано:

   Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
   Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
   Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
   Высокорослый больной белорус:

   Губы бескровные, веки упавшие,
   Язвы на тощих руках,
   Вечно в воде по колено стоявшие
   Ноги опухли; колтун в волосах;

   Ямою грудь, что на заступ старательно
   Изо дня в день налегала весь век...
   Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
   Трудно свой хлеб добывал человек![1]

Для важных перагавораў

Ачавідна, што "памяркоўны беларус" — інструмент расійскай імперскай паліцікі. Хацелі насілаваць маці-краіну бясконца, таму насаджалі мысьль, што беларусы — эта каўтун, упалая грудзь і неспасобнасць сказаць не.

"Беларусы сцы ў глаза, а он гаварыт — бож'я раса" — прыблізна тае пары выражэньне.

Аб'ясьняюшчае наглядна

Посьле геапаліцічаскай катастрофы ХХ века

Пазьнее, пры Шушкебічы, унязапна была вастрэбавана асвабадзіцельным дзьвіжэніем імені Зянона. Была толька нямношка перадзелана і стала называцца талерантнасьцю. Сказалі, што эта беларусцы із-за Яўропы такія — усех любім, рэлігіі і языкі, усем гатовы аказаць атсос (зачоркнута) гасціннасць і прочае. Таўпа пісьменнікаў і історыкаў усячаскі разьвіла етае паняцце.

Фальклор намекает, што Памяркоўнасць дасталась нам ат жыдоў

Што харакцерна, давольны эцім былі ня ўсе. Северны вецер арыйскае расы падсказваў некаторым, што так далёка ня ўедзеш. Памяркоўнасць некаторыя асудзілі, такім чынам. Уласна, выраз "усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця" — праява такова уўлякацельнава дзела. Петрашкевіч дажа пра ета быў напісаў у расавам журнале "Полымя" гдзе та ў 1993-м гаду. Но ўсем была похуй, к таму жа, у 1994-м неажаданна народзец выбраў сібе прэзідзентам каво хацеў, а не каво нада была па мненію хазяеў. Што нямножка падсказвае інцерасуюшчымся: памякроўнасць трошкі няпраўда, абарыгены Квітнеючай могуць па случаю і зубы паказаць.

С научнай точкі зрэнія

В Парціі есць топік, куда скідывают цытаты і ссылкі на інфу а праісхаждзеніі сабжа. Планіруецца, што в ітоге собранный мацерыал будзет упарадачэн, сісцемацізіраван і аформлен у цэльную стацью ілі дажэ відзеоролік. Но пака ўсем как усігда . Цем не менее, там ужэ многа годнай інфы, так што рэкамендуем.

Сноскі

  1. http://www.stihi-rus.ru/1/Nekrasov/30.htm


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram