Очэрэдзь за святой вадой

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: Днеўнічок Парціі
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ чыста ў азнакаміцельных і развлекацельных цэлях. Ана яўляецца архіўным дакументам, паэтаму рэдакціраваць іё нельзя.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!

Ахтунг! Этат пост можэт аскарбіць вашы чувства, напрымер.

Многіе праваслаўные сіводня стаялі ў агромнейшых ачэрэдзях за святой вадой. Наш народзец без ачэрадзей проста не можэт. Хаця Крэшчэніе - цвяточкі, еслі ўспомніць очэрэдзі к фальшывым дарам валхвоў (каторые ІРЛ часці какова-та там срэдневековава пояса). Вазможна, мы чэво-та не панімаем, но нам кажэцца, што верыць у то, што ў апрэдзялёный дзень вада ціпа становіцца святой, і выстаіваць очэрэдзь, штобы палучыць бутылачку этай вады - какое-та язычэства (вадапаклонства). Нам кажэцца, што тру-веруюшчый хрысціанін должэн панімаць, што ўсё упіраецца как раз у эту самую веру (благадара каторай, па Евангелію, можна дажэ невазбранна перадвігаць горы с места на места). Паэтаму і палучаецца, што без веры (ціпа, "усе пашлі за вадой і я пайду", "ну Крэшчэніе жэ" і т.д.) ілі с верай у то, што вада можэт быць чудатворнай сама па сібе, палучаецца какая-та ерунда. А с тру-верай ва ўсемагушчэва Бога неабхадзімасць у святой вадзе (а цем более, у святой вадзе іменна с Крэшчэнія) как-та ісчэзает. Кстаці гавара, намекает, што святая вада імеет асобае значэніе іменна ў праваславіі. Вапшчэ, забаўна, как у народца на первый план выходзіт усякій цырк с абрадамі (і эта касаецца не толька хрысціанства), у то врэмя как суць™ усево этава нямножэчка забываецца. Но можа так і трэба?


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram