Обсуждение участника:Ганаровы Парціец

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск

Не нада дзелаць пустые стацьі на мове для каждава аналага на трасянке. На трасянке напісана большая часць кантэнта, паэтаму дзелаць в этам раздзеле пустые старніцы, еслі імеецца аналаг на мове ілі рускам языке, лагічна і апраўдана. Но глупа дубліраваць усе стацьі на трасянке пустымі страніцамі в моўнам раздзеле.


пустыя артыкулы ў беларускамоўнай Пампедыі дазваляюць хутчэй перайсці да кантэнту на трацянцы праз унутраныя спасылкі (2 кліка), імхо гэта лепей, чым "чырвоныя" лінкі

Так што ціпер, усе страніцы прадубліраваць радзі прастых перэходаў? Нада панімаць, што созданая страніца, пусць дажэ пустая, можэт быць прэдложэна пользавацелю в качэстве случайнай. Хто-та ўжэ жалаваўся, што срэдзі, услоўна, 10 случайных страніц овердахера былі іменна пустымі. Эта праізводзіт упечатленіе таво, што на сайце вапшчэ нет кантэнта, толька загалоўкі. Ізначальна я тожэ дубліраваў страніцы, но ціпер, када трасянкаязычнава кантэнта стала атнасіцельна многа, эта кажэцца лішнім, паэтаму есць мненіе, што наабарот нада выпіліць усе пустые страніцы в беларускамоўнам раздзеле. -- Admin (обсуждение) 00:01, 8 апреля 2018 (+03)

пераходы "в два кліка" жэ і так астануцца: в меню языкоў жмёш на беларускую (адзін клік) і пападаеш на пустую страніцу саатвецтвуюшчэй стацьі. Еслі хочэш -- нажымаеш на "саздаць страніцу с такім названіем" (втарой клік) і пераводзіш/пішэш цекст. "Сложнасць" толька в том, што нада самастаяцельна дабавіць аснаўные шаблоны, но эта дзела не хітрае. Што касаецца інкубатараў і шаблонаў "нужэн перэвод", то эта нас есць што-та падобнае для раздзела на трасянке. Плашка (быўшый шаблон "стацья") аўтамацічэскі дабаўляет стацью, в каторай ана размешчэна, в саатвецтвуюшчую кацегорыю. На данный мамент там 19 стацей, каторые напісаны на рускам ілі беларускам языках, но НЕ на трасянке.

Сдзелаць аналаг плашкі і кацегорыі для другіх языкоў проста, но на данный мамент нахер не нада, іба будзет прымерна па 50 такіх стацей. Лучшэ гдзе-нібудзь на стартавай страніцэ прапісаць, мол, тут кантэнта пака ніхера нету, см. раздзел "стацьі на нармальнам чэлавечэскам языке" і перавадзіце аттуда, што хаціце. --Admin (обсуждение) 18:54, 8 апреля 2018 (+03)

Хаця над шаблонам "стацья есць толька на другом языке, нужэн перавод на мову/русскій" нада пашаманіць, канешна --Admin (обсуждение) 18:55, 8 апреля 2018 (+03)