Маладзечна

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Маладзечна -- бел. Маладзечна, русск. Молодечно, тарашк. Маладзечна, — горад на западзе Квітнеючай. Яўляецца цэнтрам маладзечнанскава раёна, у каторый не уходзіць. Атлічаецца бальшым калічэствам змагароў із-за змагарскіх названій уліц.

Molodechno.jpg

Історыя

Врэмя ВКЛ

У 1388 гаду Маладзечна была упярвые упамянута пісьмена. Аднака і так панятна, шо эта сяло была і раньше. Па некатарым даным Маладзечна быў аснован дзе-та у сярэдзіне XIV века. У XV веке быў пастроен свой замак, праўда хто-та із салдат забыў выключыць уцюг і замак пастаяна гарэл (пака саўсем не згарэл у XVIII веке).

У Расійскай Імпэрырі

У 1793 гаду после раздзела Рэчі Паспалітай Маладзечна аказаўся у саставе Расійскай Імперыіі. Патом у 1831 і 1863 гаду Маладзечна бунтавал проціў царскай власці, но бунтуй не бунтуй, сё раўно палучыш х... У 1873 гаду у Маладзечна пастроілі сваю чыгунку, шо дало харошый такой прырост населенія і памагло развіцію.

У саставе Пшецкай Рэспублікі

С 1918 па 1939 год Маладзечна быў часцью Пшецкай Рэспублікі ілі как гавараць пшекі "Втарой Рэчы Паспалітай". За эта врэмя палучыў статус горада.

Бальшая Рэзня

Сагласна пахту Молатава-Рыбентропа Пшекія дзялілась между СССР і фашысцкай Германіей. Паэтаму чэрэз пару нядзель после нападзенія фашыстаў на пшекаў, савецкая армія заняла васточную пшекію (Западную квітнеючую) і у том чысле Маладзечна. 26 іюня 1941 па 5 іюля 1944 года Маладзечна быў пад фашыстамі. За эта врэмя гітлераўцы на акраіне горада пастроілі концлагер.

СССР

Каробачкі строілі, задводзікі работалі і забабахалі герб для горада

Пад власцью змагароў

В атлічыі ат другіх гарадоў, дзе рукавадзілі камуністы са врэмён саўка, у Маладзечна к власці прыйшлі змагары ва главе с Генадзіем Карпенка. Змагары началі самую маштабную дэкамунізацыю за усю історыю квітнеючай. Былі пэраіменованы усе уліцы і плошчадзі с камунісцічэскімі названіямі. У горадзе на самай глаўнай плошчадзі аткрылі памятнік "Мучэнікам за свабоду и незавісімасць квітнеючай". Вопшем не горад, а рай для змагара. Такжэ пры садзействіі змагароў тут паявілась глаўная газета не толька Маладзечна, но і саседніх раёнаў - "рэгіянальная газета"[1].

Стабільнасць

У 1994 гаду к власці прышоў самізнаецекто і паэтаму усіх замагароў у Маладзечна сталі гнаць дранымі трапкамі із адміністрацыі і замянілі іх на калхознікаў-застабіл. Вопшем патом нічаво інцярэснава не была.

Населеніе

Шота окала 95 000 чалавек. Вопшем народца прэдастатачна

Эканоміка

Аснова усей эканомікі горада - рабскій дзецкій труд машынастраеніе, лёхкая прамышленкасць, дзераваабрабатываюшчая прымышленасць і прочае убытачнае дзермо, каторае асталась ат саўка.

Транспарт

Аўтобусы і чыгунка. Такжэ атсюда можна збежаць і на сваём лічнам карыце па трасе Р28, Р56 і Р106.

Обшчэства

В аснаўном тут жывуць адні змагары, многа палякаў. Калхознікаў-застабіл можна найці у адміністрацыі і міліцЫі. В меснай дурке інахда паяўлаюцца рэдкія імперскія імбецылы.

Паліцічэская жызнь

В аснаўном тут праісхоздзяць баталіі между змагарамі і калхознікамі-застабіламі із адміністрацыі.

Культура

Есць дварэц хультуры. Вопшем нічава інцярэснава

Дастапрымечацельнасці

Глаўная дастапрымечацельнасць - дэкамунізіраваныя уліцы і адна із самых бальшых канцэнтрацый змагароў ва усей квітнеючай. Ісчо есць нескалька старых кварталаў і усякія памятнікі.


Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак

Пруфы

1 https://rh.by/ru/Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram