Вышыватнікі

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак
«

Сваё гаўно яешняй пахне

»
Народзец


«

Вышыватнікі бываюць украінскія, палескія, рускія, але найбольш іх у псеўдагламурных асяродках Беларусі.

»
Адам Глобус, 15.08.2014


Вышыватнікі -- нацыанальна арыенціраваные ўпоратые ўра-патрыоты са сьвядомасцю тэрмінальнай стадзіі. Несматра на то, што сам тэрмін яўляецца неалагізмам, ціпаж людзей, каторый он абазначает, сушчэствует ужэ даўным-даўно.

Історыя паняція

У сенцябрэ далёкава 2011 года ў адном із вкантактаўскіх гаўнапаблікаў паявіўся персанаж Рашка -- Квадратный Ватнік (ачэвідная алюзія на Губку Боба Квадратные Штаны). Сопственна ватнік (сцёганая куртка із ваты) быў выбран в качэстве сімвала как харакцерный атрыбут заключонава Гулага. В 2012 гаду пра Ватніка началі гаварыць офлайн і персанаж стаў атнасіцельна папулярным.

«

Ватник — собирательный образ русского поцреотического быдла. Ватник патриотичен и непроходимо туп. Ирония и самоирония отсутствуют как таковые. Является носителем целого букета взаимоисключающих политвзглядов. Ватнику очень нужен Хозяин и пастух ака «сильная рука». Отношения между странами и между людьми ватник понимает исключительно через призму тюремно-казарменной иерархии: есть паханы, а есть шестерки и опущенные. За сим ватник любит крепкий хозяйский хуец в жопе, чтобы был Порядок, чтобы все одинаковыми (Будь как все! Мы это котируем!), воевавших дидов, Путина, Сталина, водку. Очень уважает Белоруссию и Бацьку, ибо Вождь. Не любит США, Украину и Грузию, жидорептилоидов, чурок, гомосексуалов, Pussy Riot и оппозицию. Ватник в обязательном порядке накатывает каждый год на 9 мая и другие знаковые праздники, хотя и вне праздников накатить всегда рад. Предпочитает накатывать Путинку, а ультраправославные ватники — исключительно боярышник. На Масленницу ходит кормиться блинами с лопаты. Люто, бешено ненавидит японские и западные мультфильмы, при этом всячески расхваливая советские. Короче говоря, ватник — это типичный русский жлоб с уклоном в политоту. У ватника есть семья: жирная жена-жлобиха, дед-коммунист — батя ватника, националист-сын и розетка-дочь, вместе олицетворяющие всю суть российской быдлоты.

»
— Апісаніе кананічнава Ватніка на расіянскай Лурке


Карочэ, пару лет Ватнік быў грубай карыкатурай на вышэапісаных ціпажэй і іспользаваўся прэімушчэственна ліберальнымі (празападнымі) расіянамі. Казалась бы, унутрырасіянскій мем, усем насраць.

Аднака сітуацыя крута ізменілась ва врэмя расіянскай агрэсіі в Украіне, в асобенасці вайны на Данбасе. Персанаж стаў в 100500 раз папулярнее, а Ватнікамі называлі овер усех сімпацізіруюшчых РФ, вне завісімасці ат нацыанальнасці. Апісаные вышэ харакцерысцікі пры этам в цэлам сахранілісь. Цем не менее в какой та мамент укры внезапна асазналі, што Ватнік -- эта не абязацельна пародзія на арыгінал (дажэ са знакам качэства), і што дзіаметральная працівапаложнасць кананічнаму Ватніку, как ні странна, тожэ Ватнік. Паскольку эта аткрыціе прымерна саўпала с пікам папулярнасці вышыванак, палучыўся новый мем -- Вышыватнік [1]. Знакомства с харакцерысцікай Вышыватніка прыводзіт к вываду, што саатвецтвуюшчый ціпаж харакцерэн не толька для Украіны, но і для Квітнеючай. Вазможна, дажэ большэ, чэм карыкатурная лакалізацыя кананічнава Ватніка (ішчо летам 2012 года паявіўся паблік БЕЛАРАШКА — ТУХЛАЯ БУЛЬБА", пасвішчонный ацечэственнаму аналагу Ватніка -- калхозніку, саўку і лукашысту-застабілу, рэтрансліруюшчэму высеры БТ і разгаварываюшчэму на трасянке. Позжэ паблік быў узломан гэбнёй і пераехаў сюда, смяніўшы названіе на "Беларашка - Братушка-бульбажор").

Нацыанальные асобенасці

Атнашэніе народца к прывіўкам "ідзелагаічэскі правільнава" патрыацізма

Канешна, упоратые ўра-патрыоты сушчэствуют в любой стране, і, как правіла, іх сісцема цэннасцей в аснаўном саўпадает с сісцемай цэннасцей гасударства. Квітнеючая жэ в этам смысле яўляецца ісключэніем, так как гасударственная (факцічэскі рэжымная) і нацыанальная сісцемы цэннасцей у нас очэнь сільна атлічаюцца, а па некатарым пазіцыям імеют дзіаметральна працівапаложные ўзгляды. Рэжым, ачэвідна, быў бы не проціў імець "сваіх" ура-патрыотаў, аднака несматра на патугі ідзеолагаў і прапагандонаў, мізэрнае калічэства незалежных СМІ, а такжэ кульцівіраваніе ўсякіх БРСМаў і прочых Белых Русей, успеха асоба не відна. Более таво, ідзеалагічэскі верных адэптаў паліцікі Рэжыма то і дзела высмеівают усякіе непамяркоўные інтрэрнэт-змагары (см. вышэўпамянутые паблікі пра "Беларашку").

Карочэ, ацечэственные вышыватнікі (т.е. нацыанальна арыенціраваные ўра-патрыоты) находзяцца в апазіцыі к гасударству і сушчэствуют не благада, а вапрэкі Рэжыму, што неслаба ўслажняет іх жызнь і не спасобствует акціўнаму папалненію іх радоў. Відзіма паэтаму нашы вышыватнікі бярут не калічэствам, а качэствам.

«

Шматгадовы прыгнёт беларускай мовы, відавочна, з'яўляецца пэўным аналагам псіхалагічнай траўмы, перажытай чалавекам у дзяцінстве. Калі такі чалавек становіцца дарослым, ён успрымае свет па-іншаму, хваравіта і ненармальна...
Нешта падобнае можна назіраць і ў "пакрыўджаных" аматараў беларускай мовы. Для іх беларуская мова — не сродак камунікацыі і перадачы інфармацыі, гэта пэўная свяшчэнная карова (асабліва хворыя нават так і кажуць: "мова сЬвятая"). (...)
Адразу ўзгадваецца хваравітая рэакцыя такіх сьвядомых на "беларускую вечару" ў начным клубе. Тады шмат у каго добра прыгарэла: маўляў, як гэта так, мова, вышыванкі, беларуская музыка і г.д. — і ўсякія шлёндры!
"Ганьба!" — пісалі "пакрыўджаныя" сьвядомыя ў шматлікіх каментах і вельмі актыўна абураліся.
Аднак якім дэбілам трэба быць, каб не разумець, што ў любой нармальнай краіне нацыянальная мова выкарыстоўваецца абсалютна паўсюль і абсалютна ўсімі? У тым ліку прастытуткамі, гопнікамі, забойцамі, маральнымі вырадкамі, вычварэнцамі і г.д. Акрамя таго, большасць любога кантэнту на любой мове (калі гэта толькі не насамрэч нейкая сакральная мова) — гаўно.
І вы лічыце, што трэба любіць сваё гаўно толькі таму, што яно сваё, — чым вы лепш за тых самых ватнікаў? (...)
Слова "ярлык" мае негатыўнае значэнне, але ў выпадку з т. зв. "беларушчынай" усё наадварот, бо некаторыя лепяць на быццам бы беларускае ярлык якасці. Хоць аб'ектыўна ўсё беларускае можа быць абсалютным гаўном. А можа і не быць. Толькі мова і наяўнасць арнамента ніякім чынам на якасць прадукту не ўплываюць. (...) Разумны чалавек павінен заўсёды да ўсяго ставіцца крытычна і не ствараць сабе куміраў ні з людзей, ні з мовы, ні з чаго-небудзь іншага. Калі вы карыстаецеся толькі прымітыўным рэфлексам "тое, што на мове, лепш чым тое, што не на мове" — вы самі прымітыўны чалавек, вышыватнік.

»
— Парція разасралась высерам на мове в надзеждзе на то, што мэсэдж будзет дастаўлен цэлевой аўдзіторыі 21.01.2017 [2]


Суць

Ітак, прымерная харакцерысціка ацечэственых вышыватнікаў:

Я дурачок, у міня есць значок
  • безагаворачна любят усё "беларускае" (у первую очэрэдзь нацыанальнае);
  • безагаворачна любят то, што так ілі іначэ выступает у піку Рэжыму і/ілі "русскаму міру";
  • людзей, каторые гаўнят то, што нравіцца вышыватнікам, шчытают тролямі, крэмлёўскімі агентамі, мудакамі ілі ў лучшэм случае несьвядомымі;
  • как і ватнікі, лішэны іроніі і самаіроніі;
  • стараюцца сібя маркіраваць, штобы каждый прахожый панімал, што перад нім -- тру-беларус.
«

...ані гаварат в адрэс рускіх, мол, "тупые ватнікі - жывёце ў гаўне, но гардзіцесь цем, што Крым ціпер ваш, ололо". Само па сібе замічаніе ўпалне справядлівае, но чэм нашы змагары лучшэ? В іх адрас можна сказаць: "Жывёце ў гаўне, но гардзіцесь цем, што....."
А сопственна, што? Што разгаварываце на языке цітульнай нацыі? Што выёжываюцесь і іспользуеце тарашкевіцу (самые адаронные - лацініцу)? Што 500 лет назад... разбілі акупантаў? (Чэм не кананічна ватнае "деды воевалі"?)
Прэдпалагаем, што еслі ўбраць лішнее брытвай Аккама, палучыцца, што нашы змагары гардзяцца цем, што ані Асобенные™. Ані какбэ знают, как правільна ўпраўляць страной, как выстраіваць унешнюю паліціку, как прынімаць роды ў самкі бурундука, как развіваць эканоміку, как бароцца с алкагалізмам і т.д. і т.п. Но ані эцім не занімаюцца, так как Крывавы Рэжым™ не разрэшает. А астальной народзец - "несьвядомае быдла" - как-та не асобенна іх паддзержывает і не аказывает должнава ўважэнія, і вапшчэ, находзіцца на более нізкай ступені эвалюцыі, паэтаму налажываць дзіалог са ўсякімі плебеямі (как эта пыталісь дзелаць Касцюшка, Каліноўскій і т.д.) саўрэменным змагарам как-та не камільфо. Ну окау, каждый імеет права сесць в угалочэк, абняць каленкі і рытмічна пакачываясь, паўтараць: "Усе беларусы размаўляюць па-беларуску, ніхто не галасаваў за █████████, Беларусь будзе вольнай, "Пагоня" і БЧБ вернуцца, Мытны Саюз абавязкова разваліцца"

»
— Парція, 10.09.2014 [3]Прымеры

Аднажды Парція пазволіла сібе пракаменціраваць топ-10 беларускіх кніг па версіі Прэзідзенцкай бібліацекі. Каментарыі к пасту паказалі, што дажэ срэдзі парційцаў аказалась немала вышыватнікаў, каторым знатна прыпякло ат суб'екціўнава мненія ЦК па поваду праізведзенія "Каласы пад сярпом тваім", заняўшэва первае места топа [4].Вясной 2018 года в інтэрнэтах паявіўся кліп "8 сакавіка", ат каторава знатна прыпякло многім вышыватнікам.

Сопственна
«

Шчытаем сьвядомых, каторые кукарэкуют аб аскарбленіі беларусаў эцім кліпам, сказачнымі мудакамі. Хто аскарбіўся — тот кананічный вышыватнік. "Зацеваеце тут беларусафобію, вот эта вот усё...", "вы проста ненавідзіце ўсё беларускае" і т.д. — вот із этай жэ оперы. (...)
Эта ж насколька ўбогім нада быць, штобы так ярасна бамбіць ат даннава кліпа?
В кліпе карыкатурна ізабражэна адна часць нашэва опшчэства. Хто відзіт тут какой-та паклёп і непраўду™— наіўный дурачок-мудачок. Ва-первых, мужыкоў, каторые сталі пратаціпамі персанажэй кліпа, в Квітнеючай чуць большэ, чэм дахера. Разніца между мірам кліпа і рэальнасцью толька ў том, што кліп вясёлый, а ІРЛ усё капец грусна і дзепрэсіўна.
Самі падумайце: овер первае места па калічэству выпіваемава алкаголя на душу насяленія + беднасць + полнае атсуцтвіе развлечэній в мухасрансках і асобена дзераўнях (аграгарадках) + херовае абразаваніе і нізкій уравень самаразвіція абарыгенаў + овер первае места па калічэству суіцыдаў + агромный працэнт мужыкоў, каторые не дажывают да пенсіі. І этат спісак можна прадалжаць дальшэ...
Ва-ўтарых, падобные ціпажы есць овер в любой стране. Карочэ, абіжацца на паказ алкашэй = атрыцаць рэальнасць.
Што касаецца батхёрта ў сціле "а пачэму беларусаў паказывают толька так, а не іначэ? Беларуская мова із-за этава асацыіруецца с калхознікамі і алкашамі, пок-пок-пок...". Сніміце свой кліп пра другіх беларусаў, хулі. Дайце свой атвет чэмберлену — дзялоў-та? Аднака вангуем, што ніхера ў вышыватных ныцікаў не палучыцца, і дзела далеко не ў фінансавых вазможнасцях.
Пры этам любой нармальный чалавек панімает, што не ўсе беларусы такіе, как у кліпе. А более ўмные дажэ панімают, што язык кліпа не есць беларускай ліцературнай мовай.
Вапшчэ, Галыгін у інтэрв'ю па суці паўтарыў наш тэзіс а пользе трасянкі, мол, атдзяляйце трасянку ат мовы, і пусць первую высмеівают сколька ўлезет, мове ат этава хужэ не будзет.
А еслі ісхадзіць із логікі абіжэных і аскарблёных вышыватнікаў, то следует гнаць не на Галыгіна, а на этава вашэва Францішка Багушэвіча, каторый овер первым увёў в ліцературу образ засранай і беднай Квітнеючай і "дурнога, як варона" нішчэброброда-беларуса, абіжэнава ўсемі, каму не лень. І ўжэ патом образ беднава беларускава селяніна в лапцях прочна ўкарэніўся ў нашай ліцературэ, культурэ і менталіцеце. Вот эта рэальна праблема. А кліп, снятый в 2018 г., апрыоры не можэт сыграць той жэ ролі, так што нехер тут.

»
— Парція, 14.03.2018 [5]Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram