Вершніца

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: ат Парціі – народу!
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ без асобай рэдакцыі, іё нужна адапціраваць к фармату Пампедзіі.
Внутренние ссылки.jpg Дабаўце внутрэнніе ссылкі!
В цексте ўпамінаюцца аб'екты атдзельных стацей Пампедзіі, на ніх нада сдзелаць ссылкі
Сопственна

Новасць не новая (зацэніце аксюмарон), но паказацельная і актуальная.

Карочэ, для абложкі адной кнігі сьвядомые создалі так называемую "Вершніцу" - как эта ваша "Пагоня", толька с бабай (і, вазможна, кабылай уместа каня). Карочэ, еслі хто знает, правіла інтэрнэтаў №63 у дзеле.

Аднака, кніга кнігай, а данный высер палучыў собственную жызнь і стаў папулярным в узкіх (вазможна, дажэ слішкам узкіх) кругах. Вот вы, напрымер, зналі, што с 12 па 19 марта была нядзеля этай самай "Вершніцы"? Карочэ, ана была.

Мы пра эта слышалі, но в чом суць™ этай неведамай херні так і не понялі. У двух славах, сьвядомые как абычна рэшылі павысёрбывацца і замуціць свой конкурс с блэкджэкам і шлюхамі. І хэштагамі. Апісаніе можэце пачытаць тут Условія, цэлі і смысл да нас так і не дашлі. Вазможна, мы проста несьвядомые.

А вот сьвядомые замуцілі ўнылую рэкламу этай акцыі і пыталіць прыўлеч к ней максімум уніманія. Хз, палучылась ілі нет, можэце пагугліць па сраным хэш-тэгам.

Но самае вясёлае ў том, што адзін із аўтараў кананічнава герба "Пагоня" прышоў в вазмушчэніе ат усей этай хераты і рэшыў падаць на дафіга "крэаціўную" хіпстэрню ў суд. Не дзенег радзі, а проста штобы ўказаць хіпстэрне места і атучыць фатажабіць гербы. ШСХ, многіе сьвядомые сталі на старану фемінісцічэскава высера, і дажэ ўспомнілі, што "Пагоня" ўжэ ніфіга не гас. сімвал, і паэтаму с нім можна дзелаць, што хочэш. Давольна абсурдна слышаць такое змагароў (да і радзі чэво так упрэгацца?).

С другой стараны, дзелаць із сімволікі непрыкаснавенную свяшчэнную карову (што тожэ харакцерна для змагароў) тожэ не саўсем правільна.

Такіе дзела.


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram