ВКЛ

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
Перэвод.png Нужэн перэвод
Эта стацья сушчэствует на другом языке, была бы неплоха іё перавясці на нармальный чалавечэскій язык. Ну ілі напісаць с нуля.


беларускаярусский

Вялікае княжэства Літоўскае (лац.: Magnus Ducatus Lithuaniae, сакр. ВКЛ) - первае гасударства аб'ядзяніўшае ўсю церыторыю Квітнеючай у сваіх граніцах. Некатарае урэмя яўлялася аднім із крупнейшых і машчнейшых гасударств Яўропы. У связі с чэм яўляецца аб'ектам эрэкцый і палюцый каждага ўважаюшчага сябе сьвядомага.

Суць

У любога несьвядомага (і ў часнасьці маскаля) заканамерна вазьнікае вапрос "какова чорта змагары так цякуць ад этава княжэства есьлі ано літоўскае?". На што сьвядомая часьць насяленія вам атвеціт:

Та самая летапісная Літва

1. Пасматрыце на карту той самай летапіснай Літвы. Дажэ есьлі учэсьць саўрэменныя граніцы Квітнеючай то большая часць церыторыі той Літвы находзіццца іменна у эціх самых граніцах.

2. Пасматрыце какой горад яўляўся первай сталіцай этава гасударства. Правільна - Навагрудак, каторы імеў сплош славянскае насяленіе.

3. Пасматрыце на каком языке вялося дзелапраізводства в этам гасударстве і ў часнасьці на каком языке быў напісаны той самы Статут. Атвет - на старабеларускам.


Такім образам эта княжэства вазьнікла на славяна-балцкам субстраце (с прэабладаніем первава), как і сам народ Квітнеючай. Саатветвенна на названіе "Літва" і "літоўскі" наш народ імее куда большыя права нежэлі нашы севера-западныя саседзі, каторыя у летапісях завуцца аукштайтамі, жэмайтамі і прочай нечысцю.

Історыя

Вазнікнавеніе

Вазнікла эта гасударства ішчо у втарой палавіне ХІІ века. Прычыны былі ачэвідныя - на северэ паявілісь крэстаносцы (Лівонскі і Цеўтонскі ордзен), на юга-западзе меснае насяленіе начыналі шчыміць прэставіцелі Галіцка-Валынскага княжэства, а на юга-вастоке ужэ началісь мангола-татарскія нашыствія. Нада была аб'едзеніцца пад уласьцю аднаго князя, што прэдставіцелі эціх зямель і сьдзелалі - выбралі Міндоўга. Он аб'ядзяніў усе землі той самай Літвы і очэнь нехіла бароўся са усемі унешнімі ўрагамі. У том чысьле зашчот заключэнія правільных саюзаў, связаных с ізмяненіем вектараў сваей паліцікі, а саатветствена і канфесіі (перабягаў с каталічэства у праваслаўе і назад). За шчот перахода у каталічэства дажэ палучыў званіе караля. Кроме этава атмеціўся інцярэснай лічнай жызьню - кагда яму надаела яво жэна, начаў патрахіваць яе сястру, каторая была замужам, чэво муж пасьледняй не прасьціў і памог Міндоўгу атправіцца к язычаскім багам.

После Міндоўга мяняліся князі, мяняліся атнашэнія с канфесіямі і саседзямі, аднака гасударства прадалжала расьці і абьядзіняць у сваем саставе удзельныя княжэства на церыторыі Квітнеючай.

Расцвет

Этат самы расцвет начаўся с прыходам к уласці князя Гедыміна каторы ўвялічыў церыторыю гасударства пашці ўдвое зашчот как удачных ваенных паходаў, так і благадара класічэскаму прыёму срэднявяковай дзіпламаціі - зашчот удачных бракаў (у самам начале сваяво княжанія жаніў свайво сына Альгерда на дочке пасьледнява Віцебскава князя, а пожжэ сваіх дочэк аддаў замуж за польскага караля і маскоўскага князя саатветвественна).

Кроме этава атмеціўся пераносам сталіцы із Наваградка у эту самую Вільню. Па красівай лягендзе горад быў узьвядзен с нуля, аднака таварышчы археолагі выяснілі што там нахадзілась славянскае пасяленіе як мінімум два века да "аснаванія" этай самай Вільні.

Так жэ пастроіў замкі у Лідзе (гдзе не так даўно адбабахалі модны еўрарэмонт), Крэве (нынчэ паціху развальваецца) і Медніках (нынчэ на церыторыі Літоўскай Рэспублікі.

Скатываніе ў сранае гаўно

Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram