Ашчушчэніе празніка

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Ppc.png Партархівы: Днеўнічок Парціі
Стацья ніжэ ўзята із ППЦ чыста ў азнакаміцельных і развлекацельных цэлях. Ана яўляецца архіўным дакументам, паэтаму рэдакціраваць іё нельзя.
No-image.png А гдзе карцінкі?
Цекст нужна разбавіць ілюстрацыямі абнажоных жэншчын!

Атсуцтвіе празднічнава настраенія перад НГ панятна. НГ мудацкій празнік, как і многіе другіе, т.к. усігда праісходзіт у адно і то жэ врэмя. І ты кагбэ ажыдаеш ат нево чэво-та эдакава, дажэ еслі ссыш прама в этам прызнацца. А ў ітоге выходзіт, што рэальнасць не апраўдывает ажыданій. Зіма ўжэ не та; недзелі канікул (как в тваю бытнасць шкалатой) для катанія на сцанках/лыжах, а такжэ ігры ў сняжкі і лепкі снежнай бабы ціпер нет; пірадачы па целевізару не інцірэсные і атмасферные, а невераятна тупые і бутафорные (к таму жэ асазнаёш, што ані запісаны заранее); падарка пад ёлкай, есцественна, не ждзёш. Да і ёлка, скарэе ўсіво, іскуственная, а не настаяшчая - араматная і загадачная, как у старые-добрые врэмена. І плюс каждый раз хер знает - как, гдзе і с кем атмічаць, штобы НГ в ітоге атлічаўся ат радавой унылай (ілі трэшовай, каму как нравіцца) п'янкі не толька дзекарацыямі ў відзе ёлкі і т.д., а садзержаніем і ішчо хер знает чэм.

А ведзь настаяшчый празнік должэн быць спантанным. Вот проста так, праснуўся, напрымер, ва вторнік любова месяца і чысла, пазавтракаў, сабраўся, вышэл на работу/учобу. А патом, стоя на астаноўке, пасматрэў, как забіт народцам сраный транспарт, і внезапна рэшыў - да любісь усё эта гаўно канём, ну вас усех нахер! І пашол в магаз (еслі магаз ужэ аткрыт, еслі закрыт - пашол любавацца прыродай і зларадна сматрэць, как людзішкі спяшат па дзелам, ажыдая аткрыція магаза). І ўместа прывычнава чарніла "Водар Мяты" бярош какой-нібудзь Савіньён - гуляць так гуляць, сколька той жызні, а ўместа кансервіраванава кашач'ева корма на закуску - баначку какіх-нібудзь, напрымер, алівак і кусочэк сыра. Касірша пасмотрыт на цібя, как на гаўно, мол, с утра параньшэ ўжэ калдырыць, но эта не іспорціт тваево настраенія. Радасць ат таво, што эта курва будзет работаць, а ты пайдзёш бухаць, проста не астаўляет места другім эмоцыям. І цібе дажэ не жалка дзенег: расплачываешся шырокім жэстам, ціпа "бабла не мерана", і дажэ не перашчытываеш здачу. А патом выходзіш із магаза с Чаркай і Шкваркай, а на ўліцэ ўжэ чуць цяплее і святлее, і людзей меньшэ, - і чуствуеш: жызнь прэкрасна. А патом упатрэбляеш эта, сматра па целіку усякіе перадачы, каторые абычна не відзіш, т.к. цібя ў такое врэмя нет дома, і цібе інцірэсна, хоць ані і тупые. І цібе харашо. Вот он - настаяшчый дух настаяшчэва празніка.


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram