27 іюля

Материал из Pampedia
Версия от 20:29, 12 апреля 2016; Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «27 іюля - дзень прыняція Дзекларацыі Незавісімасці, каторая позжэ стала аднім із законаў…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

27 іюля - дзень прыняція Дзекларацыі Незавісімасці, каторая позжэ стала аднім із законаў Кансцітуцыі Квітнеючай. Паэтаму, с 1991 па 1996 гада, празнік 3 іюля Незавісімасці атмічалі іменна 27.07. Змагары гаварат, што Крывавы Рэжым™ перанёс таржыство в ідзеалагічэскіх цэлях, іба шчытаць незавісімасць ат СССР празнікам - жэстачайшэе кашчунства, т.к. развал імперыі Дабра апрыоры трагедзія. Паэтаму, ідзеалагічэскі правільнее атмічаць ДН у гадаўшчыну асвабаждзенія Свядомава ат немцаў. Змагары гаварат, што такой хітрый прыём атупляет нацыю і фармірует ніправільный менталіцет. Аднака, как паказываў відос "Што за празнік 3 іюля?", усё ў парадке. 95% населенія Квітнеючай - нашы таварышчы, каторым глубако памяркоўна на ідзеалогію - быў бы повад для ЧіШ. Ну і гаўнапарады с гаўнасалютамі тожэ крута. Такім образам, в атлічыі ат змагароў, мы прэдпалаем, што еслі бы ДН атмічаўся 27 іюля, факцічэскі нічэво бы не ізменілась. Такое жэ п'янае быдла населеніе так жэ танцэвала на мнагачысленных дзіскацеках пад шашлычок і півалдас, наслаждаясь лішнім выхадным.