23 феўраля

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск

Шаблон:Плашка№1


Таварышчы! Паздравляем всех зашчытнікав ацечэства с днём ̵С̵а̵в̵е̵ц̵к̵а̵й̵ ̵А̵р̵м̵і̵і̵ ̵і̵ ̵В̵М̵Ф̵ ̵ Зашчытнікав Ацечэства. Блага іх в Квітнеючай более, чэм дастатачна. І пака ані зашчышчают Беларусь (в аснавном ат апазіцыі, змагаров і прочай дземакрацічэскай нечысці) в стране сахраняецца стабільнасць. ура, таварышчы! Такжэ стоіт перадаць прывет таварышчу Крыленка, каторый собствена напісаў высер ваззваніе ат всево СНК "Сацыалісцічэскае ацечэства в апаснасці" (прама как сейчас), што была апублікована как раз 23 февраля і стала какбы началам празніка. Аднака бальшэвікі і дальшэ прадолжылі сліваць ужэ калічнай Германіі. 24 ферваля ані прынялі немецкій ульціматум, а 3 марта падпісалі Брэсцкій мір. Такіе дзела. Хаця шчытаецца, што знаменацельнае ваззваніе всё-такі рэальна павысіла баевой дух і патрыацізм многіх таварышчэй. П.С. Спецыальна для некатарых ̵Т̵П̵ жэншчын напамінаем, што сушчэствуют Всемірный Дзень Мужчын (первая субота наябра) і Международны Мужской Дзень (19 наябра), каторые не нада путаць с севодняшнім велічайшым празднікам. Хаця, я забыл, што для многіх таварышчэй главнае повад. Паэтаму еслі што - не забудзьце чарку і шкварку. Ура, таварышчы!