Шаблон:Горад

Материал из Pampedia
Версия от 18:47, 5 августа 2020; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Напішыце названіе
No-image.png
Подпісь к ізабражэнію
Страна напішыце страну
Обласць напішыце обласць
Населеніе напішыце населеніе


Штобы дабавіць у стацью інфабокс а горадзе (прымер справа), проста скапіруйце следуюшчый цекст на нужную страніцу і заполніце значэнія после знака раўно:

{{Шаблон:Макет:Горад  
|Названіе=  
|Фота=[[Файл:укажыце фота і ціп файла|300px]]  
|Подпісь к ізабражэнію=  
|Страна=  
|Обласць=  
|Населеніе= 
}}  

Ахтунг! Абраціце ўніманіе, што нада ўказаць фота і ціп файла, напрымер "Мухасранск.jpg".