Шаблон:Без смехуёчкаў!

Материал из Pampedia
Версия от 19:12, 5 августа 2020; Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шаблон:Макет:Плашка |цвет левай (шырокай) граніцы = #9932CC |цвет верхней, ніжней і правай г…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
БезСмех.png Без смехуёчкаў!
У этай стацье очэнь мала ілі ваапшчэ нет смехуёчкаў! І не патаму шта ў аўтара нет чуства юмара, а патаму шта цема очэнь важная і сір'ёзая! Атнасіцесь с паніманіем!