Чаргінец

Материал из Pampedia
Версия от 18:53, 25 сентября 2016; Kek (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Нікалай Чаргінец - генерал-пейсацель, жывы класік, блюсціцель нраўственнасці. Прэдсядацель правільнага Саюза пісьменнікаў.

Пад іменем Трындунец - глаўны герой паэмы Ананімуса Макара Друкара «Даў заданне Правадыр напісаць «Войну и мир», апублікаванай у Народнай Волі.[1] Аўтара паэмы сабж назваў "прыдуркам" з "сіфілісам мозга".[2]

Пруфы

  1. «Народная воля» надрукавала сатырычную паэму «Даў заданне Правадыр напісаць «Войну и мир»
  2. «У аўтара сіфіліс мозгу!» — Чаргінец пра паэму аб ім