Украіна

Материал из Pampedia
Версия от 19:15, 20 июля 2020; Змагарна-памяроуный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шаблон:Макет Языкавое меню |Загаловак на беларускам языке=Украіна/бел |Загаловак на ру…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусскийЛадно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак
Кв.jpg Квітнеючая Über Alles!
В этай стацье Украіна рассматрываецца толька с пазіцый Квітнеючай! Не стоіт удавацца ў падробнасці, каторые нас не касаюцца


 НЕКАТАРЫЕ ПУНКТЫ ДАЛЖНЫ ССЫЛАЦЦА НА СААТВЕЦТВУЮШЧЫЕ СТАЦЬІ (КАТОРЫХ ПАКА НЕТ), НЕ НАДА СІЛЬНА ЎГЛУБЛЯЦЦА В ІСТОРЫЮ АТДЗЕЛЬНЫХ САБЫЦІЙ В ЭТАЙ СТАЦЬЕ 

Украіна (афіц. бел. "Украіна", рус. "Украина"; сьвяд. "Украіна") -- гасударства ў Еўропе. Яўляецца самай крупнай страной у Еўропе. Па суці тожэ самае, шо і квітнеючая, но саўсем не памяркоўная.

Флах Украіны
Герб Украіны

Аснаўныя сведзенія аб гасударстве

Історыя саседства

Історыю саседства лагічна начынаць, кахда ВКЛ аб'ядзеніла землі квітнеючай і Украіны.

Врэмена у ВКЛ

Ва врэмя праўлення князя Гедзіміна вялікай арміі квітнеючай удалось захваціць асвабадзіць землі Украіны ат татара-мангольскава іга. Па суці тахда украінцав не была, патамушта народзец квітнеючай і жыцелі саўрэменай Украіны гаварылі на адном і том жа языке, такім образам праізашло "вазврашчэніе у радную гавань" (канешна па вліяніем татара-манголаў, а патом і маскалей обшый язык стал пасцяпена раздзеляца на два разных).

У Рэчы Паспалітай

У Расійскай Імперыі

У саўке