Паук, Андрэй

Материал из Pampedia
Версия от 00:27, 30 июня 2016; Kek (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Проста жыцель '''Андрэй Паук''' - паэт, кампазітар, журналіст, тоўс…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Проста жыцель

Андрэй Паук - паэт, кампазітар, журналіст, тоўсты троль.

Памяркоўны перыад

Шырако праславіўся ў 2012 гаду, кагда разам з астальнымі сатруднікамі Дома дзецкава творчэства ў пасёлке Акцябрскі Гомельскай обласці стаў аўтарам бессмертнава хіта “Я із дзярэўні”, а такжэ кліпа к няму. Па славам Андрэя, нічэво новага ў этай песне ён не прыдумаў, а ліш падытожыў то, чэму учыла нас ідзеалогія доўгія годы.[1] Палучылась так толста, што дажэ тонка: сам КГБ прыязджаў у райцэнтр, штобы атлічыць сцёб ад патрыяцізма. [2] Рэшылі – патрыяцізм. [3]

Трололо

Но на этам сабж не ўгаманіўся: прадаўжаў пісаць бардаўскія песенкі і дажэ аснаваў групу “Аны” з рэпертуарам на чалавечаскам языке.[4]

Змагарскі перыад

У начале 2015 года задзелаўся журналістам: у ДноКласніках і Вкантачэ групу «Рудабельская паказуха», пасвяшчонную злабаднеўнаму асвяшчэнію местных навасцей. Летам таво жэ года ўдарыўся ў канкрэтны змагарызм: устепіў у АГП, сабіраў подпісі за Лябедзьку і дажэ папаў наблюдацелем на ўчастак, дзе Караткевіч набрала большэ, чэм ва ўсём раёне.

Цем урэменем паблік «Рудабельская паказуха» набіраў абароты, з яго помашчу местныя калхознікі дажэ абрашчалісь к Самізнаецекаму [5] Упрочэм, усё закончылась самізнаецечэм. А ўскорасці местныя ўласці началі прэсаваць і самаво Паука: аштрафавалі за клявяту на замначальніка па ідзеалогіі[6].

У обшчэм, запасаемся папкорнам і прадалжаем слядзіць за развіціем сабыцій – Андрэй Паук яшчо дасць а сабе знаць.

Пруфы

  1. Администратор группы "Рудобельская показуха" Андрей Паук заставил исполком начинать утро с чтения новостей на странице сообщества http://belapan.com/archive/2015/07/30/media_rudabel/
  2. Песня «Я из деревни» озадачила КГБ http://echo.msk.ru/blog/budimir/880776-echo
  3. Патриотический рэп Ксении Дегелько «Я из деревни» порвал байнет http://www.ctv.by/новости/новости-новости-беларуси/о-девочке-из-поселка-октябрьский-знает-весь-байнет-а-что-думает-об
  4. Правакацыйны гурт з Акцябрскага: «Аны» граюць «калгасны рок» http://nn.by/?c=ar&i=104798
  5. Рудобельцы и их телевидение правды http://www.belaruspartisan.org/life/345281/
  6. https://charter97.org/be/news/2016/6/7/207884/ Задал вопрос чиновнику о коррупции - получил штраф