Каронавірус

Материал из Pampedia
Версия от 19:21, 5 августа 2020; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


БезСмех.png Без смехуёчкаў!
У этай стацье очэнь мала ілі ваапшчэ нет смехуёчкаў! І не патаму шта ў аўтара нет чуства юмара, а патаму шта цема очэнь важная і сір'ёзая! Атнасіцесь с паніманіем!
Ладно.png «Ладна, і так сайдзёт!» — падумаў аўтар і атправіўся наўстрэчу прыключэніям
Стацью нужна дапісаць і вапшчэ прывясці ў парадак
Каронавірусная зараза . . . Сітуацыя ў Квітеючай . . . Заразілась: 68 000 . . . Выздаравела: 63 000 . . . Померла: 600

Каронавірус -- бел. Каронавірус, русск. Каронавирус, — пандэмія агромнейшых маштабаў.

Історыя

Как паявіўся

Началось усе эта ў замечацельнам кітайскам горадзе Ухань. Ізначальна вірус быў толька ў летучых мышэй, змей і прочых жывотных. Но паскольку эта Кітай, то месныя едзят усех эціх жывотных. Не стоіт забываць пра анцісанітарю на рынке. Кароч прышлі на рынак кітайцы, купілі хаўчык і с'елі. Па ітогу вірус перадаўся ат жывотных к чалавеку і ціпер он начаў распрастраняца ат чалавека к чалавеку.

Как распрастраняўся

Хоць і па началу буў толька ў Кітае, но із-за пастаяных авіапералётаў вірус стаў распрастраняца па міру. Сначала он жахнуў па саседнім странам: Ганконх, Южная Карэя, Іран і Тайланд. После он прышоў у Еўропу (у том чысле ў Квітнеючую), дзе і начаўся самы трэш. Патом ВНЕЗАПНА вірус дабраўся да Амерыкі, а там начаў дзействаваць как у Еўропе у втарой сцепені. Такжэ вірс жахнуў па Расіі. Сейчас он акціўна распрастраняеца ў Афрыке і Южнай Амерыке.

Шо была ў мірэ

У цэлам

19 мільонов заражоных і 700 тысяч померла. Вірус на этам не астаўліваеца, ежэднеўна заражаеца па 250 тысяч чалавек, а памірает 4 тысячы. І эта ічшо он у Афрыке не ўспел распрастарніца.

Хрэн-тв ілі как памерець ат тупасці

Усякія дэбілы началі прыдумываць цеорыі загавара пра вышкі 5джы, Біла Гейца і чыпізацыю. Із-за такіх карановірус можэт ішчо очэнь доўга хадзіць, пака оні не памрут ілі не прайдут спеціальный курс лечэнія ў Навінках.

Па каму жахнула сільней

США - 5 мільонаў заражоных і 160 тысяч померла

Бразілія - 3 мільона заражоных і 100 тысяч померла

Індзія - 2 мільона заражоных і 40 тысяч померла

Расія - пачці мільон заражоных і 15 тысяч померла

Пра другіх

Швецыя - рэшыла Швецыя пайці сваім пуцём і не увадзіць каранцін. Аднака нада панімаць, што свой пць Швецыі і бздзействіе ў Квітнеючай эта разныя вешчы, а то БТ шчытает, што Швецыя і Квітнеючая ідуць па аднаму пуці. Шведскі пуць не аправдаўся, уш слішкам многа людзей померла.

Яўропа. У Яўропе (канкрэтна Ітяльяшка, Іспанія, Францыя і Брытанія) заражоных і памерлых тожэ была многа, аднака благадара каранціну вірус пашол на спад і сейчас усё нармальна.


Шо была ў Квітнеючай

ПОЖЕЛАНИЯ АДМИНА

Надо бы написать про студента-иранца, эпидемию на Витебской обувной фабрике, брифинги Минздрава и т.д.

Рэакцыя Самізнаецекаво

«

Здзесь нет вірусаў нікакіх, ты жэ не замеціла, штобы ані тут леталі?

»
— самізнаецкто


ПОЖЕЛАНИЯ АДМИНА

Нужно больше цитат, можно вставлять видео, см. https://pampedia.by/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B#.D0.A8.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D0.BE.D0.BD_.D0.B4.D0.B0.D0.B1.D0.B0.D1.9E.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D1.96.D1.8F_.D0.B2.D1.96.D0.B4.D0.B7.D0.B5.D0.BE . Можно вспомнить не только "психоз", но и реакцию на первые смерти, типа, "человек был старым и толстым, все равно бы умер"...

Па мненію самізнацекаво, каронавірус яўляеца псіхозам і інфармацыонай атакай. Такжэ народзец палучыў рекамендацыі па лечэнію псіхоза, а імена:

  • Водка
  • Трактар
  • Поле
  • Козы
  • Мікравалноўка
  • Хакей
  • Масла
  • Касцёр

Меры

Несматра на надвігаюшчыйся 3,14здзец медзіцынскай сісцемы, замзнаецекто атказаўся вадзіць рэжым каранаціна і закрываць школы. Но несматра на эта, людзі аб'явили народный каранін. После этава хадзіў у школу толька Коля, а студзенты началі абучаца дзістанцыона.

Парад смерці

На сходку нікто не прышоў

Паскольку адной из наіболее важных часцей ідзеалогіі самізнаецекаво, яўляеца ВАВ і 9 мая, то несмтра на каронавірус, усёж-такі рэшылі правесці парад, каторый із парада пабеды прэвраціўся ў парад смерці.

У цэлам планіравалсь, што будзет велікая прадзнавніе, вяселье і бухло (75 лет ёпт). Но тут ВНЕЗАПНА нікто не захацей ідці на всеьма самніцельную сходку. Паэтаму ў бой пашлі БРСМ і Белая Русь, каторые сумелі набраць нскалька тысяч чалевек, штобы заполніць трыбуны.

Што очэнь інцярэсна, после жэстачайшэва ігнора са стараны людзей, срэдніе зарплаты упалі на 12$ Саўпадзеніе? Не думаю!

Реакцыя людзей

Людзі атрэагіравалі на ўсё эта очэнь негаціўна. Пака ва усех странах каранцін і прыпрынімаюца меры для барбы с вірусам, у Квітнеючай жэ нічава не рабілі, школы аткрыты, студзентаў гналі на учобу ( хаця імена універсіцеты сталі глаўным аплотам распрастраненія інфекцыі). Людзі работалі, а прайці тэст невазможна. Тут та і абваліўся рэйцінг самізнаецекаво да 3%. Імена за шчот карановаруса выбары праходзят насколька жэстачайшэ.

Пруфы