Капітан Памяркоўнасць

Материал из Pampedia
Версия от 18:29, 12 апреля 2016; Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Стацья}} {{Шаблон:Квітнеючая}}»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Перэвод.png Нужэн перэвод
Эта стацья сушчэствует на другом языке, была бы неплоха іё перавясці на нармальный чалавечэскій язык. Ну ілі напісаць с нуля.