Капітан Памяркоўнасць

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск

Капітан Памяркоўнасць -- лакальный мем ППЦ. Упервые паявіўся как герой коміксаў летам 2013 г. У сілу рукажопасці аўтара сдзелан давольна прыміціўна і тапорна, но можа так і трэба. Хаця стоіт атмеціць, што Адміністрацыя ППЦ неаднакратна прызывала более рукастых художнікаў нарысаваць героя нармальна, цем самым сдзелаўшы ево ўнікальным.


Апісаніе

Сопственна

Капітан Памяркоўнасць яўляецца супергероем Квітнеючай, здзеланым па абразцу папулярных амерыканскіх аналагаў ("цела" кананічнава КП яўляецца шаблонным целам Супермэна, а імя яўляецца празрачнай атсылкай к Капітану Амерыке). Яўляецца персаніфікацыей [Памяркоўнасць|памяркоўнасці], жывёт в крайняй хатке. Для сазданія образа Капітана Памяркоўнасць была ўзята шаблоннае ізабражэніе цела Супермэна і ОКАУ-фэйс. Касцюм КП акрашэн в памяркоўные фіалетавые цвета і садзержыт на грудзі букву "П" (па аналогіі с буквай "S" на касцюме Супермэна). Некатарые аўтары ізабражают на касцюме буквы "КП".


Коміксы

Фабула ўсех коміксаў с Капітанам Памяркоўнасць давольна праста: КП аказываецца свідзецелем сітуацыі, в каторай нужна пастаронняя помашч, но он рукавоцтвуецца прынцыпам "мая хата с краю -- нічэво не знаю" і ігнарырует праісхадзяшчэе.


Впаследствіі паявілісь коміксы, в каторых Капітан Памяркоўнасць непамяркоўнічает радзі памяркоўнасці другіх. На первый узгляд в этам есць некій парадокс, аднака рэаліі Квітнеючай такавы, што многіе памяркоўные дзействіцельна прынімают акціўные дзействія для распрастраненія памяркоўнасці. Напрымер, када хто-та начынает услух непамяркоўнічаць, абычна находзіцца тот, хто скажэт, што лучшэ заткнуцца і нічэво не дзелаць, а то будзет ішчо хужэ


Смысл

Еслі гаварыць сір'ёзна, то значэніе Капітана Памяркоўнасць і коміксаў с ім толька ў том, штобы высмеяць памяркоўных і паказаць іх са стараны. Но палучылась как абычна: усё скацілась у смяхуечкі.