Жолта-розавый

Материал из Pampedia
Версия от 15:00, 20 июля 2020; Змагарна-памяроуный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шаблон:Макет Языкавое меню |Загаловак на беларускам языке= Жоўта-ружавы |Загаловак на р…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
беларускаярусский


Жолта-розавый — мем ізвесный в очэнь узкіх кругах памяркоўнава саабшества квітнеючай. Абазанчает усю суць рэканструкцый і рэмонтаў, у цэлам страіцельства квітнеючай. Также может абазначаць очэнь некрасівую вешч. Корні лежаць у начале нулявых, кагда драныя дзевяностыя закончылісь і у квітнеючай паявілісь деньгі, шобы шота строіць і рэманціраваць. Паскольку дзеньгі паявілісь, а мазгі нет, то палучылась усё па калхознаму - в асноўном усё карсілі у жолтый і розавый цвет, пры чом эта прадалжаюць дзелаць да сіх пор, патаму шта у власці самізнаецекто.

Карцначкі

ZRd.png
ROZOVYJdom.png
Ісчо есць жолта-аранжавый


Падзялiцца ВК.png ВКонтакте ФБ.png Facebook Ц.png Telegram