Дзень Пабеды — различия между версиями

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Сіводня - дзень Пабеды!!! Ура!!! Сопствена, 9 мая 1945 г. па Масковскаму врэмені (8 мая окала 23 ч…»)
 
Строка 1: Строка 1:
 +
{{Шаблон:Плашка№1}}
 +
 +
 
Сіводня - дзень Пабеды!!! Ура!!!
 
Сіводня - дзень Пабеды!!! Ура!!!
 
Сопствена, 9 мая 1945 г. па Масковскаму врэмені (8 мая окала 23 часов па срэднееўрапейскаму) была падпісана втарая капітуляцыя Германіі. Втарая, патамушта накануне была падпісана первая - нашым ціпа саюзнікам, западным капіталістам, аднака прэдставіцель СССР і Сталіна лічна там прысутствавал.Так вот, 9 мая наступіл какбы канец ВАВ, а втарая Міравая прадалжалась ішчо да сенцябра таго жэ года, еслі хто этава не знаў. Да празніка не дажыла 26,6 млн савецкіх граждан і окала 2 млн. беларусав в часнасці.
 
Сопствена, 9 мая 1945 г. па Масковскаму врэмені (8 мая окала 23 часов па срэднееўрапейскаму) была падпісана втарая капітуляцыя Германіі. Втарая, патамушта накануне была падпісана первая - нашым ціпа саюзнікам, западным капіталістам, аднака прэдставіцель СССР і Сталіна лічна там прысутствавал.Так вот, 9 мая наступіл какбы канец ВАВ, а втарая Міравая прадалжалась ішчо да сенцябра таго жэ года, еслі хто этава не знаў. Да празніка не дажыла 26,6 млн савецкіх граждан і окала 2 млн. беларусав в часнасці.

Версия 22:04, 12 апреля 2016

Шаблон:Плашка№1


Сіводня - дзень Пабеды!!! Ура!!! Сопствена, 9 мая 1945 г. па Масковскаму врэмені (8 мая окала 23 часов па срэднееўрапейскаму) была падпісана втарая капітуляцыя Германіі. Втарая, патамушта накануне была падпісана первая - нашым ціпа саюзнікам, западным капіталістам, аднака прэдставіцель СССР і Сталіна лічна там прысутствавал.Так вот, 9 мая наступіл какбы канец ВАВ, а втарая Міравая прадалжалась ішчо да сенцябра таго жэ года, еслі хто этава не знаў. Да празніка не дажыла 26,6 млн савецкіх граждан і окала 2 млн. беларусав в часнасці. С точкі зрэнія Квітнеючай, эта вайна была апсалютным, 100% фэйлам. Ва-первых, благадара мудрэйшэму рукавоцтву СССР, страну захвацілі пракцічэскі за 3 недзелі, ва-втарых, дружэственае атнашэніе бальшэвіков к мірнаму населенію да вайны заставіла патом часць этава населенія перайці на сторану немцэв, што была в какой-та сцепені гражданскай вайной, в-трэцьіх, фронт, каторый прашолся па Квітнеючай туда і назад, сдзелал іё саўсем неквітнеючай. На 80% был унічтожэн не толька этат ваш Мінск, но і ўся страна (в опшчэм). Пачці ўсе нацыанальные багацтва былі вывезены; многіе не найдзены до сіх пор. В чэтвёртых, БССР, как ізвесна, едзінственая страна-пабедзіцель, каторая пацерала церыторыі после вайны. Спасіба таварышчу Сталіну за Беласток і Вільню. І в пятых, как ужэ атмічалась, ва врэмя ВАВ мы пацералі пачці трэць населенія. Дзень Пабеды сіводня. Стоіт атмеціць, што в СССР с 1948 года 9 мая был рабочым днём, іба пабеждаць в войнах для СССР дзела абычнае і не стоіт на этам зацыклівацца - скора мы далжны былі пабедзіць амерыкосаў, вот тагда можна была бы і пагуляць. Аднака, в 1965 г, после этава Карыбскава крызіса стала ясна, што амерыкосаў пабедзіць в бліжайшэе ўрэмя не выйдзет, паэтаму власці рэшылі даць людзям раслабіцца, што ані і дзелают па сей дзень. В Квітнеючай 9 мая - культ, аснова ідзеалогіі, повад для ЧСВ па поваду і без повада; рукавоцтва не леніцца ўпамянуць пра разгром фашыстаў пры каждам удачнам і неўдачнам случае і ненавязчыва патрэбаваць за эта ўважэнія і нішцякоў. Хаця аб'екціўных прычын для этава, есцественна, нет. Ва-первых, не толька беларусы разграмілі Германію і сатаварышчэй, ва-втарых, срэдзі саміх беларусаў мненія очэнь раздзелялісь. Адні былі за СССР, втарые - какбы за Германію, трэція былі проста атмарозкамі і жглі беларускіе жэ дзерэўні, чэтвёртыя былі сопствена за Беларусь і ваевалі в лесах да серэдзіны 50-х гг. проціў бальшэвікоў. Но, цем не менее, на гасударственам уравне 9 мая - нашэ ўсё. І нічэво, што вецераны жывут чуць лучшэ бамжэй, а страну, за каторую ваевалі безнадзёжна прасралі паследушчые пакаленія. А благадарные граждане, кстаці, іспользуют этат дзень в аснаўном как ачэрэдной повад для ЧіШ і проста лішній выхадной. Такіе дзела.