Дзень Волі — различия между версиями

Материал из Pampedia
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Мы хацім пагаварыць пра 25 марта с ідзеалагічэскі вернай точкі зрэнія Памяркоўнасці. Пра…»)
 
Строка 1: Строка 1:
 +
{{Шаблон:Плашка№1}}
 +
 
Мы хацім пагаварыць пра 25 марта с ідзеалагічэскі вернай точкі зрэнія Памяркоўнасці. Праблема в том, што кагда змагары атмічают дзень Волі, лукашыстав, застабілав і нашых таварышчэй памяркоўных душыт жаба: вродзе бы празнік, повад для ЧіШ, но ідзеалогія не пазваляет. Палучаецца такая дзелема: ліба атказацца ат чаркі, ліба стаць апазіцыоным вшывым атмарозкам. Давайце разберомся.  
 
Мы хацім пагаварыць пра 25 марта с ідзеалагічэскі вернай точкі зрэнія Памяркоўнасці. Праблема в том, што кагда змагары атмічают дзень Волі, лукашыстав, застабілав і нашых таварышчэй памяркоўных душыт жаба: вродзе бы празнік, повад для ЧіШ, но ідзеалогія не пазваляет. Палучаецца такая дзелема: ліба атказацца ат чаркі, ліба стаць апазіцыоным вшывым атмарозкам. Давайце разберомся.  
 
Еслі бы змагары в 1918 гаду пабедзілі, мы січас жылі бы в БНР, гдзе, как я думаю, памяркоўных бы пракцічэскі не была. Эта ачэвідна плахой повад. С другой стараны, еслі бы змагары в то врэмя вапшчэ не засуецілісь, мы бы січас былі бы то лі рускімі (праўда ўжэ без знакав качэства), то лі палякамі, то лі немцамі ілі прочымі летувісамі. Абратна жэ - не савсем памяркоўнымі. Повад снова не ахці. Выходзіт, што для таво, штобы 95% жыцелей нашай страны стала памяркоўнымі, всё слажылась пракцічэскі ідзеальна. Стоіт напомніць, што змагароў 100 лет назад, как і січас, прадзінамілі капіталісты. Эта какбы лішній раз намекает... А брацья-расіяне чэрэз тры года распалавінілі нашу Квітнеючую с Польшай с паследушчымі распіламі. В рэзультаце за 20 век мы лішылісь Беластока, Вільні, Смаленска і прочых нішцяков. После весёлава 1937 года змагарскай інцелігенцыі пракцічэскі не асталась, а после вайны гарада заселілі панаехавшые калхознікі із дзерэвень і брацкіх рэспублік. Такім вот непрастым спосабам і паявілісь мы - памяркоўныя. Падытожым: без правазглашэнія БНР мы бы не былі атдзельным народам, а с рэальнай, обшчэпрызнанай БНР мы не былі бы памяркоўнымі. Такая вот іронія судзьбы...
 
Еслі бы змагары в 1918 гаду пабедзілі, мы січас жылі бы в БНР, гдзе, как я думаю, памяркоўных бы пракцічэскі не была. Эта ачэвідна плахой повад. С другой стараны, еслі бы змагары в то врэмя вапшчэ не засуецілісь, мы бы січас былі бы то лі рускімі (праўда ўжэ без знакав качэства), то лі палякамі, то лі немцамі ілі прочымі летувісамі. Абратна жэ - не савсем памяркоўнымі. Повад снова не ахці. Выходзіт, што для таво, штобы 95% жыцелей нашай страны стала памяркоўнымі, всё слажылась пракцічэскі ідзеальна. Стоіт напомніць, што змагароў 100 лет назад, как і січас, прадзінамілі капіталісты. Эта какбы лішній раз намекает... А брацья-расіяне чэрэз тры года распалавінілі нашу Квітнеючую с Польшай с паследушчымі распіламі. В рэзультаце за 20 век мы лішылісь Беластока, Вільні, Смаленска і прочых нішцяков. После весёлава 1937 года змагарскай інцелігенцыі пракцічэскі не асталась, а после вайны гарада заселілі панаехавшые калхознікі із дзерэвень і брацкіх рэспублік. Такім вот непрастым спосабам і паявілісь мы - памяркоўныя. Падытожым: без правазглашэнія БНР мы бы не былі атдзельным народам, а с рэальнай, обшчэпрызнанай БНР мы не былі бы памяркоўнымі. Такая вот іронія судзьбы...

Версия 22:06, 12 апреля 2016

Шаблон:Плашка№1

Мы хацім пагаварыць пра 25 марта с ідзеалагічэскі вернай точкі зрэнія Памяркоўнасці. Праблема в том, што кагда змагары атмічают дзень Волі, лукашыстав, застабілав і нашых таварышчэй памяркоўных душыт жаба: вродзе бы празнік, повад для ЧіШ, но ідзеалогія не пазваляет. Палучаецца такая дзелема: ліба атказацца ат чаркі, ліба стаць апазіцыоным вшывым атмарозкам. Давайце разберомся. Еслі бы змагары в 1918 гаду пабедзілі, мы січас жылі бы в БНР, гдзе, как я думаю, памяркоўных бы пракцічэскі не была. Эта ачэвідна плахой повад. С другой стараны, еслі бы змагары в то врэмя вапшчэ не засуецілісь, мы бы січас былі бы то лі рускімі (праўда ўжэ без знакав качэства), то лі палякамі, то лі немцамі ілі прочымі летувісамі. Абратна жэ - не савсем памяркоўнымі. Повад снова не ахці. Выходзіт, што для таво, штобы 95% жыцелей нашай страны стала памяркоўнымі, всё слажылась пракцічэскі ідзеальна. Стоіт напомніць, што змагароў 100 лет назад, как і січас, прадзінамілі капіталісты. Эта какбы лішній раз намекает... А брацья-расіяне чэрэз тры года распалавінілі нашу Квітнеючую с Польшай с паследушчымі распіламі. В рэзультаце за 20 век мы лішылісь Беластока, Вільні, Смаленска і прочых нішцяков. После весёлава 1937 года змагарскай інцелігенцыі пракцічэскі не асталась, а после вайны гарада заселілі панаехавшые калхознікі із дзерэвень і брацкіх рэспублік. Такім вот непрастым спосабам і паявілісь мы - памяркоўныя. Падытожым: без правазглашэнія БНР мы бы не былі атдзельным народам, а с рэальнай, обшчэпрызнанай БНР мы не былі бы памяркоўнымі. Такая вот іронія судзьбы... Мы ўжэ пісалі, што па раду прычын ДВ стаў чыста паліцічэскім празнікам і падзяліў опшчэства на цех хто "за" і "проціў" Рэжыма(тм), атадвінуўшы аснаўное значэніе ДВ на задній план. Эта неправільна, паэтаму не стоіт шчытаць, што нашэ ўніманіе этаму дню - непамяркоўнасць і праяўленіе сімпаціі к 5-й калоне і змагарам. Іба аналагічные празнікі атмічаюцца ва ўсех нармальных странах на гас. ураўне, не завісіма ат ідзеалогіі цех, хто аб'яўляў незалежнасьць(тм). Такжэ, мы ўверены, што Рэжым(тм) крупна прадзінаміўся, кагда атдаў манаполію на ДВ змагарам. Іба пры ўмнам падходзе, староннікі Рэжыма маглі сдзелаць на этам сабыціі некатарый прафіт, еслі бы замуцілі свой ДВ с міцінгамі і транспарантамі. У сваё врэмя аснавацелі сушчэствуюшчай сісцемы маглі бы сдзелаць акцэнт на том, што БНР - залог паяўленія БССР, а значыт і ціперашней БССР 2.0 РБ, і правадзіць 25.03. сваі тусоўкі с ЧіШ, песнямі Дарафеевай, красна-зялёнымі флагамі, БРСМ і гаўнасалютам (ціпа как 3 іюля, толька скрамней). В рэзультаце, акцыі змагароў аканчацельна бы скацілісь і БЧБ с Пагоней перасталі бы васпрынімацца атрыбутам тру-історыі і едзінственна кананічнай сімволікай Квітнеючай, как пераемніцы БНР. Такім образам, у Народа (у бальшынства) вазнікла бы рэакцыя к празнаванію змагароў, ціпа, што за херню вы тут устроілі, зачэм ажыўляць пакойнікаў і ізабрэтаць веласіпед, еслі "усе нармальные людзі"(тм) і так харашо атмічают ДВ благада гасударству. Эта была бы очэнь крупная ідзеалагічэская пабеда Рэжыма. Ва ўсякам случае, значыцельна бы паднялась рэпутацыя дзействуюшчай сімволікі. Цем не менее, із-за прынцыпіальнасці Рэжыма і жэланіі дзержацца дзіаметральна працівапаложным узглядам змагароў, выігрывают эці самые змагары (еслі б ані ішчо ўмелі эцім васпользавацца). Іба в дзействуюшчай сітуацыі ўсё выглядзіт так, што 95 лет назад нашы прэдкі замуцілі сваю страну с БЧБ, а патом прышлі красна-зялёные камунякі і развіціе кананічнай Квітнеючай как бы прэрвалась как і есць на самам дзеле . А "благародные" змагары яўляюцца едзінственнымі артадоксамі, каторые могут вазрадзіць прэрваную цэпь развіція. Такім образам, чыста аб'екціўна эта ўвелічывает шансы кананічнай сімволі і змагароў на некатарые ўспехі. Аднака для этава Нарот должэн абладаць хоць мінімальнымі пазнаніямі і аналіцічэскім умом, с чэм пака праблемы (см. відзео ніжэ). Вот інцірэсна, еслі бы 25 марта сабрацца кучэй на Акцябарскай плошчадзі с гасударственнымі флагамі (красна-зялёнымі) Квітнеючай, сімволікай БРСМ і транспарантамі с ідзеалагічэскіправільнымі лозунгамі ціпа "За сільную і працвітаюшчую Беларусь!" ̵ ̵і̵ ̵п̵а̵р̵т̵р̵э̵т̵а̵м̵і̵ ̵С̵а̵м̵і̵з̵н̵а̵е̵ц̵е̵к̵а̵в̵о̵ ̵, да пад песні Дарафеевай... У каво быў бы большый разрыў шаблона: у змагароў ілі ў Крывавава Рэжыма™? І сталі бы задзержываць за несанкцыаніраваный міцінг? Мы назвалі эта цяжолай наркаманіей, аднака, есць інцірэсный мамент. Как ізвесна, Кансцітуцыя Квітнеючай была прынята 15 марта 1994 г. Іё разрабатываў і прынімаў вродзе как незалежны™ парламент пад БЧБ флагам. Самізнаецехто стаў Прэзідзентам ужэ позжэ, более таво, в дальнейшэм неслаба ізменіў аснаўной закон (а па мненію змагароў - вапшчэ верцеў ево на......). Цем не менее, в Квітнеючай дзень Кансцітуцыі атмічаецца на афіцыальнам ураўне іменна 15 марта, хоць і пад красна-зялёнымі флагамі (каторые, кстаці, па этаму поваду развешываюцца вездзе, гдзе толька можна). Хаця, Квітнеючая абразца 1994 г. і Квітнеючая абразца 2014 г. - в некатарам смысле разные гасударства (сімволіка, форма праўленія, гас. язык і т.д.). Карочэ, с такім жэ ўспехам, мы шчытаем, можна была бы атмічаць і Дзень Волі. Другое дзела, каму такая ідзея НЕ панравіцца большэ - так называемай власці ілі змагарам. Мы думаем, што змагарам. Ранее мы ўжэ пісалі а том, што еслі бы власць не была такой брэзглівай і прынцыпіальнай в атнашэніі ўсево, што дзелалась пад БЧБ і не працівапастаўляла бы сібя таму, што была как мінімум да 1994 г. (год яўленія Самізнаецекаво народцу), змагары лішылісь бы сваей самабытнасці і іх калічэства рэзка сакрацілась. Січас, кагда на 25 марта сабіраецца пару тысяч змагароў - эта какой-нікакой паказацель. А еслі бы на ДВ была тожэ самае, што і на 3 іюля - эці пару тысяч змагароў проста зацералісь на фоне дзесяткаў тысяч людзей пад красна-зялёнымі флагамі. У прынцыпе, змагарскія тусоўкі атлічалісь бы толька флагамі (ну і агромнай разніцай в калічэстве ўчаснікаў). І тагда, сто пудоў, хто-нібудзь падумаў бы: а нафіга ізабрэтаць веласіпед і хадзіць на ўнылый міцінг змагароў в сраные пердзя, еслі можна невазбранна папіць піва і паслушаць жыўём Саладуху в цэнтрэ? + Січас на 25 марта тусуюцца ТОЛЬКА змагары, а в паралельнай рэальнасці, каторую мы апісываем, в горадзе была бы пално падвыпіўшых малодчыкаў с аўтаза, каторые, очэнь вераятна, увідзеўшы БЧБ, сказалі: "э, ты чо, бэнээфавец штолі? ідзі сюда нах!", ну і т.д. А міліцыанеры-усем рэбятам прымеры какбэ і ні пры чом: змагары абіжалісь бы на гопнікаў, а не на прэдставіцелей власці ̵ш̵т̵о̵ ̵а̵д̵н̵о̵ ̵і̵ ̵т̵о̵ ̵ж̵э̵. Карочэ, за 20 лет пры таком падходзе наступіла бы полная і безагаворачная пабеда Крывавава Рэжыма™. В рэальнасці жэ опшчэства Квітнеючай развіваецца па двум паралельным напраўленіям, каторые, как ізвесна, не перасякаюцца.